Zakończyły się konsultacje do projektu nowelizacji ustawy o PIT ogłoszonej 24 marca. W konsultacjach udział wzięli między innymi przedstawiciele księgowych i doradców podatkowych, przedsiębiorców i pracodawców, a także branża IT (dostawcy oprogramowania), związki zawodowe, organizacje pozarządowe i organizacje reprezentujące samotnych rodziców.

 

Najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji uwzględnione przez Ministerstwo Finansów

Przedsiębiorcy będą mogli zmienić wybraną formę opodatkowania i rozliczyć się wstecznie za 2022 rok na skali podatkowej. W przypadku podatku liniowego zmiana będzie możliwa wstecznie za cały rok, poprzez zgłoszenie na formularzu (PIT-36L) do 30 kwietnia 2023 r. Natomiast podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli zmienić formę opodatkowania za cały lub za połowę roku na następujących zasadach zgłoszenia:

 • cały rok: po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia 2023 r. (nowy termin rozliczania ryczałtowców);
 • pół roku od 1 lipca 2022 r. (mieszany model): ryczałtowcy będą posiadać obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru do 22 sierpnia 2022 r.

Nowe zmiany oznaczają również, że zasady obliczania składki zdrowotnej, w zależności od formy opodatkowania, pozostaną odmienne dla podatników na ryczałcie, którzy wybiorą mieszany model opodatkowania w trakcie roku.

Nie będzie można przejść z liniowego PIT na ryczałt i odwrotnie – przejście będzie możliwe jedynie na tzw. skalę podatkową.

 

Pozostałe zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o PIT

Kolejne zmiany obejmują:

 • ujednolicenie terminów na złożenie zeznania (docelowo termin na złożenie każdego rodzaju zeznania przypadać ma 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym);
 • automatyczny zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku działalności gospodarczej – dotychczas projekt zakładał, że zwrot może nastąpić na wniosek ubezpieczonego;
 • zmiany w uldze na zabytki. Od 2023 r. ulga będzie obowiązywała i dotyczyła wyłącznie kosztów poniesionych na remont zabytku, natomiast nie będzie obejmować zakupu. Z ulgi korzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków;
 • zmiany dla płatników:
  • oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą znajdować się na jednym formularzu PIT-2;
  • dwie wcześniej proponowane zmiany mają zostać przesunięte na 1 stycznia 2023 r. (zamiast obowiązywać wraz z wejściem w życie ustawy tj. zgodnie z planem od 1 lipca 2022 r.). Mowa o zmianach dotyczących:
   • kwoty wolnej rozliczanej w zaliczkach od przychodów z umów cywilnoprawnych, np. zleceń;
   • możliwości wskazania maksymalnie trzech płatników, którzy uwzględnialiby przy obliczaniu zaliczek proporcjonalną kwotę zmniejszającą podatek.
 • rezygnacja z obowiązku wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników o aktualizację formularza PIT-2 oraz brak obowiązku informowania nowozatrudnionego pracownika, przed pierwszą wypłatą, o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

W porównaniu do pierwszej wersji tego projektu, inne istotne propozycje pozostały niezmienione. Są to przede wszystkim 12% PIT (w tym zmiana wysokości kwoty wolnej), likwidacja ulgi dla klasy średniej, likwidacja słynnego mechanizmu poboru zaliczek (wynikającego z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r.), oskładkowanie komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych oraz możliwość odliczania składki zdrowotnej na określonych zasadach przez przedsiębiorców podatkujących swoje dochody/przychody podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Nowelizacja niedługo ma trafić pod obrady Sejmu, a zatem, w toku prac legislacyjnych, projekt może jeszcze ulec zmianom. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych zmianach w Polskim Ładzie oraz o etapach legislacyjnych omawianej nowelizacji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

 

Piotr Mamiński
Senior Consultant | Doradca podatkowy
piotr.maminski@olesinski.com

Mateusz Ostrzygało
Consultant | Dział podatkowy
mateusz.ostrzygalo@olesinski.com