Projekt nowelizacji CIT już w Sejmie

Pod koniec sierpnia 2022 r. ruszył proces legislacyjny nowelizacji ustawy o CIT. Pierwsze czytanie projektu zostało zaplanowane na najbliższe posiedzenie Sejmu (tj. 2 września). Zapowiada się zatem intensywna „legislacyjna” jesień. Co to oznacza dla podatników?

 

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany…

Z treści projektu wynika, że szykuje się kolejna rewolucja podatkowa. Zmian jest sporo i dotyczą przede wszystkim:

  • podatku minimalnego (planowane jest odroczenie wejścia w życie przepisów dot. podatku),
  • przepisów o ukrytej dywidendzie (planowane jest uchylenie kontrowersyjnych przepisów),
  • zagranicznych jednostek kontrolowanych (m.in. doprecyzowanie definicji jednostki zależnej oraz doprecyzowanie sposobu ustalenia dochodu),
  • podatku od przerzucanych dochodów (zmiana redakcji i struktury przepisów w zakresie ponoszonych przez poszczególne podmioty kosztów, uzyskiwanych przychodów i związanych z nimi należności),
  • podatku u źródła (m.in. modyfikacja w zakresie konstrukcji i zasad działania oświadczenia WH-OSC),
  • kosztów finansowania dłużnego (m.in. doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych),
  • polskiej spółki holdingowej (m.in. rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa),
  • opodatkowania tzw. estońskim CIT (m.in. doprecyzowanie regulacji w zakresie korekty wstępnej czy też sposobu określenia dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku),
  • przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych (m.in. podniesienie progów dokumentacyjnych oraz zmiany w zakresie pośrednich transakcji rajowych).

Na ostateczny kształt ustawy z pewnością będziemy musieli jeszcze zaczekać. Jednak już teraz warto zastanowić się, jaki wpływ będą miały te zmiany na prowadzony biznes.

Ze szczegółowymi informacjami na temat planowanych zmian mogą Państwo zapoznać się tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem, w którym szczerej opisujemy planowane zmiany w zakresie podatku minimalnego „Minimalny CIT zapłacimy dwa lata później„.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami projektu nowelizacji, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com

Martyna Górecka
Consultant | OW Tax
martyna.gorecka@olesinski.com