hero-photo

Komisja Europejska zatwierdziła projekt IPCEI Hy2Use zgłoszony przez 13 krajów członkowskich, dotyczący rozwoju rynku ekologicznego wodoru! Decyzją Komisji 35 projektów otrzyma ponad 5 miliardów euro pomocy publicznej.

To ogromny sukces ekspertów OW State aid – Justyny Koryckiej, Katarzyny Pamuły-Wróbel, Jacka Łuczyńskiego, Marii Rudzińskiej i Justyny Kani oraz O&W Analytics – Malwiny Minta oraz Macieja Rynkiewicza. Zespół Grupy OW od ponad roku był zaangażowany w proces projektowy, który obejmował między innymi matchmaking z pozostałymi projektami, kalkulacje i analizy finansowe oraz przygotowanie dokumentacji notyfikacyjnej.

Decyzja obejmuje projekty infrastrukturalne i technologiczne w obszarze zero- i niskoemisyjnego wodoru. Jest też pierwszym krokiem w kierunku ich wdrożenia i rozwoju rynku ekologicznego wodoru, którego na ten moment produkuje się bardzo niewiele. Projekty realizowane w ramach IPCEI Hy2Use przyczynią się do dekarbonizacji transportu i przemysłu.

IPCEI Hy2Use to dotychczas piąty z projektów IPCEI, który uzyskał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej i już określany jest jako punkt zwrotny dla Europy. Zdaniem Katarzyny Pamuły Wróbel – „Decyzja Komisji umożliwi finansowanie projektów przez rządy państw członkowskich, które brały udział w IPCEI. Bez takiego finansowania nie byłyby one wdrażane lub byłyby realizowane w znacznie dłuższej perspektywie. Dzięki IPCEI mamy ogromny potencjał do skokowego rozwoju rynku wodoru, zarówno od strony podażowej (producenci wodoru), jak i popytowej (głównie transport i przemysł)”.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w prace nad projektem!

Więcej informacji o decyzji Komisji Europejskiej w sprawie IPCEI Hy2Use znajduje się pod linkiem.