...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Precedensowa sprawa w skali kraju z udziałem O&W

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

19 lipca reprezentowaliśmy Klienta przed NSA w precedensowej na skalę kraju sprawie. Postępowanie dotyczyło zwolnienia z CIT dla tzw. inwestycji typu brownfield i rozszerzenie terenu specjalnej strefy ekonomicznej. Zaproponowana przez nas koncepcja nie była wcześniej poruszana w orzecznictwie, stąd sprawa ma charakter precedensowy. Pozytywny dla Klienta wyrok WSA we Wrocławiu był cytowany w specjalistycznych publikacjach z zakresu pomocy publicznej. Obserwujemy już wpływ na zmianę w podejściu Ministra Finansów do analogicznych spraw – pojawiają się pozytywne interpretacje.
Cieszymy się z korzystnego dla naszego Klienta prawomocnego orzecznictwa i jesteśmy dumni, że mamy w nim swój udział.