Prawne formy motywowania pracowników

Jak efektywnie budować zaangażowanie pracowników? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy wrocławskiej edycji konferencji LatoHR, której jesteśmy partnerem strategicznym.
 
Podczas spotkania partner O&W adw. Anna Chrobot opowiedziała, jakie narzędzia motywowania pracowników daje nam polskie prawo. Omówiła również płacowe i pozapłacowe formy motywowania pracowników, takie jak PPE, udział pracowników w zysku czy obligacje, pokazując, że nie tylko wynagrodzenie może być pieniężną formą zachęty do jakościowej pracy.
 
Wydarzenie przyciągnęło ekspertów z branży HR, doświadczonych managerów i przedstawicieli kadry zarządzającej.
 
Przed nami jeszcze spotkanie w Warszawie 5 lipca, gdzie manager O&W, radca prawny Joanna Kowalczyk weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym zależności pomiędzy poczuciem szczęścia pracownika a wynikami i zyskami.
 
konferencja LatoHR