...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Praca na kwarantannie i izolacji – zmiany w przepisach

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Od początku pandemii dopuszczalność wykonywania przez pracownika pracy w trakcie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji ze względu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 budzi kontrowersje. W konsekwencji ostatnich zmian przepisów możliwość pracy na kwarantannie i najprawdopodobniej także izolacji zostanie wyraźnie potwierdzona.

Przypomnijmy, że kwarantanną jest przymusowe odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub osoby skierowanej na test w celu wykrycia zakażenia. Izolacja oznacza natomiast odosobnienie osoby, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 

Praca na kwarantannie – poprzedni i obecny stan prawny

Dotychczasowo wykonywanie pracy podczas kwarantanny nie było wyraźnie uregulowane przepisami. W praktyce – pracodawcy i pracownicy często decydowali się na pracę podczas kwarantanny, bowiem przynosiła ona korzyści obu stronom – pracodawcy pozwalała uniknąć przesuwania obowiązków na innych zatrudnionych, a pracownikowi zapewniała otrzymanie 100% wynagrodzenia.

W związku z nowelizacją przepisów antykryzysowych od 29 listopada świadczenie pracy podczas kwarantanny zostało wyraźnie dopuszczone. Przepisy przewidują ponadto, że w takiej sytuacji pracownikowi nie jest należne wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

 

Praca na izolacji – stan prawny i nadchodzące zmiany

Praca na izolacji budziła nieco więcej wątpliwości. Osoba izolowana jest zasadniczo uważana za osobę chorą, a jej zdolność do pracy w praktyce jest zazwyczaj ograniczona. Niemniej nie istniały przepisy wprost zabraniające podejmowania pracy. Niektórzy pracodawcy i pracownicy – zwłaszcza w przypadkach tzw. bezobjawowego przechodzenia choroby przez pracownika – uzgadniali dokonywanie pracy przez część lub całość okresu izolacji.

27 listopada Sejm uchwalił ustawę, która wprost dopuszcza pracę w warunkach izolacji domowej za zgodą pracodawcy – na podobnych zasadach, jak pracę w trakcie kwarantanny. Ustawa została zaakceptowana przez Senat i trafiła do podpisu Prezydenta. Na dzień przygotowywania newslettera (3 grudnia) ustawa nie weszła jeszcze w życie.

 

Jakub Kowal
Senior Associate | Radca prawny
jakub.kowal@olesinski.com