...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

PPK czy PPE

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kolejna reforma emerytalna, w myśl której zostaną przebudowane II i III filar emerytalny stawia przedsiębiorców przed koniecznością wyboru odpowiedniego programu. Głównym założeniem zmian jest utworzenie obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) obok obecnie obowiązujących dobrowolnych Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).
 
Aby przygotować Klientów O&W do podjęcia decyzji, w naszym wrocławskim biurze przeprowadziliśmy szkolenie, podczas którego Anna Chrobot oraz Natalia Komarzańska porównały obie możliwości. Współprowadzącymi byli brokerzy ubezpieczeniowi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania programów emerytalnych. Zestawienie obu programów i ich ocena w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym pomogła uczestnikom zdecydować czy optymalny w ich firmach okaże się wybór PPK czy PPE.