Powiększamy zespół Cen Transferowych!

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Z radością informujemy, że 14 kwietnia br. do Działu Podatkowego O&W dołącza Maciej Kulczyński, doświadczony ekspert w zakresie podatków, finansów i ekonomii.

Maciej przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję głównego specjalisty oraz radcy ministra w Departamencie Cen Transferowych Ministerstwa Finansów, gdzie opracowywał przepisy TP obowiązujące od 2019 r., objaśnienia i komunikaty Ministra Finansów oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie w zakresie cen transferowych. Brał też udział w przygotowaniu rozwiązań informatycznych w tym zakresie (TPR).

Poprzednio przez ponad 13 lat pracował w Urzędzie Skarbowym, w którym m.in. kierował referatem analiz podatkowych, prowadził postępowania oraz analizy podatkowe i finansowe, a także podejmował rozstrzygnięcia w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W O&W wzmocni Zespół TP, w którym będzie doradzał w zakresie cen transferowych, kontroli i analiz podatkowych.

Więcej o naszych obszarach doradztwa oraz zrealizowanych projektach w zakresie cen transferowych.