Powiadomienie CbC dla międzynarodowych grup kapitałowych tylko do końca marca

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Coraz bliżej termin złożenia formularzy Country-by-Country! Podatnicy należący do grup kapitałowych objętych obowiązkiem raportowania CbC-R za rok obrotowy 2022 (pokrywający się z rokiem kalendarzowym) muszą pamiętać o obowiązku wskazania jednostki raportującej w ramach grupy (tj. składającej informacje o grupie podmiotów).

 

Jakich przedsiębiorców dotyczy obowiązek CbC?

Obowiązkowi podlegają podatnicy w ramach grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody w 2021 r. przekroczyły 750 000 000 EUR albo równowartość tej kwoty w innej walucie. Jeżeli w sprawozdawaniu przychody wskazano w złotówkach, próg skonsolidowanych przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje do raportowania, wynosi 3 250 000 000 PLN.

 

Pozostał miesiąc na rozliczenie

Aby wskazać jednostkę raportująca na potrzeby CbC-R należy złożyć powiadomienie CbC-P.

Termin na jego złożenie upływa z końcem 3 miesiąca od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają na to czas do 31.03.2023 r.

Aktualny formularz dotyczący powiadomienia Country-by-Country znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. Mogą Państwo zapoznać się z nim tutaj.

Powiadomienie CbC-P składane jest wyłącznie elektroniczne, bez względu na rok obrotowy podmiotu składającego.

 

W przypadku pytań dotyczących CbC zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z zespołu cen transferowych.