Porozumienie w sprawie sieci transportowej dla pojazdów bezemisyjnych

Parlament i Rada Europejska osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie zwiększenia liczby publicznie dostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Rozwiązania są częścią tzw. Europejskiego Zielonego Ładu[1]. Mają przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

 

Czego dotyczyć będzie nowe rozporządzenie AFIR?

Nowe rozporządzenie w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych (ang. AFIR – Regulation for the deployment of alternative fuels infrastructure) ustanawia obowiązkowe cele dla państw członkowskich w zakresie rozmieszczania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Rozporządzenie zakłada nie tylko rozwój infrastruktury drogowej, ale również zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla transportu lotniczego i portowego.

Najważniejsze rozwiązania zaplanowane do realizacji w latach 2025-2030:

  • rozwój infrastruktury ładowania ma być powiązany ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych w danym państwie członkowskim (im większa liczba takich samochodów, tym więcej dostępnej mocy ładowania);
  • od 2025 r., co 60 km wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (tzw. TEN-T) mają być zainstalowane stacje szybkiego ładowania dla samochodów osobowych i dostawczych o mocy co najmniej 150 kW;
  • stacje ładownia dla samochodów ciężarowych o minimalnej mocy 350 kW mają być rozmieszczone co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T i co 100 km wzdłuż sieci kompleksowej TEN-T;
  • infrastruktura do tankowania wodoru dla samochodów osobowych i ciężarowych ma zostać zrealizowana do 2030 r. we wszystkich węzłach miejskich i co 200 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T;
  • operatorzy stacji ładowania elektrycznego i stacji tankowania wodoru mają ustalić wspólną metodę płatności oraz zapewnić jasną politykę cenową;
  • w portach morskich, do których zawija co najmniej 50 dużych statków pasażerskich lub 100 kontenerowców rocznie, do 2030 r. ma powstać infrastruktura zapewniająca tym statkom energię elektryczną z lądu;
  • porty lotnicze mają zapewnić energię elektryczną dla samolotów podczas postoju na wszystkich stanowiskach kontaktowych (do 2025 r.) i oddalonych (do 2030 r.).

 

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Parlament i Rada Unii Europejskiej muszą formalnie przyjąć przepisy. Następnie rozporządzenie jest  publikowane w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej i po 6 miesiącach od tego dnia wchodzi w życie.

 

[1] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl