...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem NCBiR

hero-photo

1 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Teoretycznie jest to rozporządzenie techniczne, ale zawiera kilka istotnych zagadnień z zakresu pomocy publicznej, i tak:

1) NCBiR będzie mógł udzielać regionalnej pomocy inwestycyjnej na wsparcie wyników badań – dotychczas ograniczał się do fazy badawczej;

2) NCBiR będzie mógł udzielać pomocy projektom IPCEI (Important Projects of Common European Interest) – są to projekty o wysokim stopniu innowacyjności, dla których pomoc była uprzednio notyfikowana przez Komisję Europejską. Zmiana jest konsekwencją udziału polskich przedsiębiorców w projektach IPCEI;

3) Odstąpiono od przesłanki trudnej sytuacji ekonomicznej, której wystąpienie uniemożliwiało inwestycje w MŚP rozpoczynające działalność gospodarczą. Ma to szczególne znaczenie dla funduszy, które w ramach programów NCBIR (np. Bridge Alfa) inwestowały w startupy. Dotychczas polskie Rozporządzenie (sprzecznie z Ogólnym Rozporządzeniem o Wyłączeniach Blokowych – GBER) zakazywało inwestycji w startupy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. To zaś skutkowało tym, że sytuacja polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność i starających się o uzyskanie pomocy publicznej, była znacznie gorsza niż sytuacja przedsiębiorców z krajów członkowskich, które działały zgodnie z GBER. Innymi słowy: zmiana w dobrym kierunku.

Z pełną treścią Rozporządzenia można zapoznać się tutaj.