Polski Ład – najnowsze propozycje zmian w ustawie o PIT

AKTUALIZACJA: Zapraszamy do przeczytania artykułu o najnowszych zmianach w projekcie tutaj.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Tego samego dnia przedstawiony został projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje społeczne do projektu miały trwać tydzień, a następnie trafić pod obrady sejmu. Na chwilę obecną wiemy, że konsultacje się zakończyły, natomiast projekt nie trafił jeszcze do parlamentu.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie PIT i ZUS wynikające z nowelizacji:

 • likwidacja z ustawy o PIT tzw. ulgi dla klasy średniej – projekt zakłada, że jeśli w wyniku uchylenia ulgi dla klasy średniej, podatnicy przy rozliczeniu podatku rocznego za 2022 rok straciliby na zmianie, to mają otrzymać zwrot kwoty różnicy z urzędu skarbowego;
 • obniżka podatku z 17% do 12% w pierwszej skali podatkowej do kwoty dochodu 120 tys zł. – obniżenie podatku ma dotyczyć wszystkich podatników rozliczających się na skali podatkowej, tj. np. emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej – zmiana w rozliczeniu rocznym będzie stosowana w odniesieniu do całego roku podatkowego 2022;
 • obniżenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 3 600 zł rocznie wskutek obniżenia stawki podatku do 12% (30 000 zł [kwota wolna od podatku] x 12% = 3 600 zł);
 • zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej – nowe przepisy mają umożliwić podatnikom odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej od przychodów / dochodów na następujących zasadach:
  • podatek liniowy: maksymalna kwota odliczenia składki zdrowotnej od dochodu wynosi 8 700 zł rocznie, kwota ta ma być waloryzowana,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: kwota odliczenia od przychodu ma stanowić 50% zapłaconych składek zdrowotnych,
  • karta podatkowa: odliczenie wynosi 19% liczone od kwoty zapłaconej składki;
 • zniesienie mechanizmu podwójnego sposobu obliczania zaliczek oraz przedłużenie terminu ich poboru wprowadzonego rozporządzeniem Ministra finansów z 7 stycznia 2022 r., który w ostatnich tygodniach został przeniesiony do ustawy. Zaliczki w nowym stanie prawnym mają być obliczane od przychodów uzyskanych od 1 lipca 2022r.;
 • wprowadzenie obowiązkowej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych;
 • prokurenci zostaną objęci obowiązkową składką na ubezpieczenia zdrowotne (doprecyzowanie przepisu celem uniknięcia wątpliwości, które pojawiają się obecnie w tym zakresie);
 • przywrócenie rodzicom samotnie wychowującym dzieci prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, które ma zastąpić ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1 500 zł. Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej osoby;
 • możliwość uzyskania przez pełnoletnie uczące się dziecko przychodu/dochodu nieprzekraczającego dwunastokrotność kwoty renty socjalnej, tj. 16 061,28 zł w 2022r. (obecnie 3 089 zł), bez utraty prawa rodzica do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca, prawa do odliczenia od podatku ulgi na dziecko oraz skorzystania z ulgi dla rodzin 4+;
 • rozszerzenie niektórych ulg podatkowych (m.in.: ulgi dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów) o zasiłki macierzyńskie;
 • przy zbiegu kilku umów, podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek (np. 300 zł miesięcznie przy jednym płatniku, 150 zł przy dwóch, 100 zł przy trzech płatnikach);
 • uporządkowanie zasad składania przez podatników oświadczeń / wniosków do płatnika mających wpływ na obliczenie zaliczki. Płatnik będzie miał obowiązek informowania nowo zatrudnionych pracowników o możliwości złożenia tych wniosków / oświadczeń;
 • brak poboru zaliczki przez płatnika, jeżeli podatnik przewiduje, że roczny dochód nie przekroczy 30 tyś zł oraz złoży płatnikom odpowiednie oświadczenie;
 • rezygnacja z ulgi na zabytki (tzw. pałacyk plus);
 • rezygnacja z ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów (tzw. abolicja podatkowa).

 

Korzystne zmiany dla podatników w większości mają wejść w życie już w trakcie roku podatkowego, tj. od 1 lipca 2022 roku. Pozostałe zmiany mają obowiązywać od nowego roku.

 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych zmianach w Polskim Ładzie oraz o etapach legislacyjnych omawianej nowelizacji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

 

Piotr Mamiński
Senior Consultant | Doradca podatkowy
piotr.maminski@olesinski.com

Mateusz Ostrzygało
Consultant | Dział podatkowy
mateusz.ostrzygalo@olesinski.com