Polski Ład, czyli jak w ostatniej chwili zaskoczyć płatników zmianą zasad liczenia zaliczek na PIT?

Od ostatniego piątku rozgorzała (i tak wcześniej już intensywna)  dyskusja odnośnie wejścia w życie i stosowania Polskiego Ładu. 7 stycznia  Minister Finansów opublikował Rozporządzenie[1] zmieniające zasady obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez niektórych płatników.

Nowe przepisy budzą liczne, uzasadnione wątpliwości formalne, w szczególności z powodu trybu i sposobu wprowadzenia tych regulacji. Zarzuty dotyczą wydania Rozporządzenia z naruszeniem przepisów Konstytucji, przekroczenia delegacji ustawowej przy wydaniu Rozporządzenia oraz naruszenia zasad prawidłowej legislacji.

Jednocześnie mimo licznych zarzutów formalnych, przedsiębiorcy – płatnicy zaliczek na PIT – stoją dzisiaj przed odpowiedzią na kluczowe pytanie: jak przełożyć chaos informacyjny i wątpliwości formalne na praktyczne działanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Poniżej kilka wybranych kwestii, które powinni wziąć pod uwagę płatnicy:

  1. W przypadku stosowania Rozporządzenia, w jaki sposób wyliczyć właściwą wysokość zaliczek na PIT „po staremu” i „po nowemu”?
  2. W jaki sposób „kumulować” nadwyżkę wynikającą z porównania wysokości zaliczek na PIT wyliczonych według zasad na dzień 31.12.2021 r. i według zasad Polskiego Ładu?
  3. Jak podejść do wynagrodzeń wypłacanych za styczeń 2022 r., które pracodawca wypłaca w ostatnim dniu miesiąca (31.01.)?
  4. Jak zapewnić w relacjach z dostawcą systemu payrollowo – płacowego dostosowanie narzędzi IT do nowych wymogów rozporządzenia?
  5. W przypadku rozważania niestosowania Rozporządzenia z uwagi na duże wątpliwości formalne wzięcie pod uwagę licznych ryzyk z tym związanych – tu choćby możliwy spór z organami podatkowymi, ryzyko uznania, że płatnik naruszył przepisy dotyczące prawidłowego obliczenia i pobrania zaliczek na PIT, ryzyka związane z roszczeniami pracowników o wypłatę wynagrodzenia „na rękę w pełnej wysokości”.

Wejście w życie Rozporządzenia spowodowało powstanie szeregu pytań, na które przedsiębiorcy, jak się wydaje, odpowiedzi muszą poszukać samodzielnie.

W związku z tym już jutro (14.01) organizujemy spotkanie on-line: PIT w Polskim Ładzie – nowe zasady obliczania i pobierania przez płatników zaliczek na PIT.

W ramach 45-minutowego webinarium opowiemy o najważniejszych kwestiach związanych z Rozporządzeniem. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja znajdują pod linkiem.

 

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Piotr Mamiński
Senior Consultant | Doradca podatkowy
piotr.maminski@olesinski.com

 


[1] w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com