...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Polski Ład – ale czy w podatkach?

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

15 maja 2021 r. został przedstawiony plan odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19 – tzw. „Polski Ład”.

Program ten uwzględnia wiele zmian, w tym również w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Główne założenia w powyższym obszarze skupiają się przede wszystkim na:

  • podniesieniu kwoty wolnej od podatku – założeniem „Polskiego Ładu” jest wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych (na dzień dzisiejszy, choć maksymalna kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. złotych, to degresywnie maleje i w związku z tym większość podatników korzysta z kwoty wolnej w wysokości 3.091 złotych);
  • podniesieniu pierwszego progu podatkowego – „Polski Ład” zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego, od którego płaci się 32% PIT, do kwoty 120 tys. złotych (obecnie próg ten wynosi 85.528 złotych);
  • zmianach w opłacaniu składki zdrowotnej – składka ta obecnie płacona jest przez przedsiębiorców w formie zryczałtowanej, tj. niezależnie od osiągniętych dochodów. Po zmianach ma być ona uzależniona od zarobków (9% od dochodu), a ponadto nie będzie można jej w ogóle odliczyć od podatku (obecnie mimo 9% podstawy wymiaru, można odliczyć 7,75%).

 

Ponadto z oficjalnej rządowej strony internetowej wynika, iż zmian będzie więcej i zostaną one podzielone na poszczególne grupy przedsiębiorców, w tym m.in.:

  • Mali przedsiębiorcy: ulga na prototypy, ulga konsolidacyjna, ryczałt dla przychodów zagranicznych, program powrotu kapitału;
  • Średni przedsiębiorcy: ulga na automatyzację i robotyzację produkcji, podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej, ulga na IPO, estoński CIT dla większej liczby firm;
  • Duzi przedsiębiorcy: centrum obsługi podatkowej inwestora, uproszczenia w zakresie cen transferowych, wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników, grupy VAT.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat planowanych zmian mogą Państwo zapoznać się tutaj.

 

***

Z pewnością czeka nas jeszcze wiele odsłon „Polskiego Ładu”, lecz warto zastanowić się nad wpływem zmian już teraz. Zapowiada się zatem intensywna jesień, jeśli chodzi o proces legislacyjny w Polsce.

Gdyby chcieli Państwo porozmawiać o potencjalnym wpływie „Polskiego Ładu” na prowadzony biznes, nasi eksperci pozostają do dyspozycji.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Magdalena Kocyłowska
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.kocylowska@olesinski.com