...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Podatki pomogą w minimalizowaniu strat z kryptowalut?

Spadek wartości kryptowalut i zbliżający się koniec roku powodują pytania o możliwość uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych za 2022 rok poniesionych strat oraz zasadność realizowania dodatkowych transakcji przed końcem roku. Stratę da się wykorzystać tylko w niektórych przypadkach. 

Z końcem 2021 r. cena Bitcoina osiągnęła wartość najwyższą w historii i przekraczała pułap 67 tys. dolarów za 1 Bitcoina. Od tego czasu Bitcoin (podobnie jak inne duże waluty oparte na dolarze) regularnie traci na wartości. W ciągu roku jego wartość spadła o ponad 70%, a prognozy wskazują, że tendencja ta w najbliższych miesiącach się utrzyma.  

Czy straty te da się odliczyć od podatku? Tylko wtedy, jeśli w tym samym roku dotychczasowy wynik podatkowy handlu kryptowalutami jest dodatni. 

Przychody i koszty powstałe w związku z obrotem kryptowalutami nie podlegają łączeniu z przychodami i kosztami z innych tytułów (w ramach przychodów z kapitałów pieniężnych np. ze sprzedaży akcji, udziałów, praw finansowych). Przychody i koszty powstałe w związku z obrotem walutami wirtualnymi mogą być sumowane jedynie z pozostałymi przychodami i kosztami osiągniętymi z tytułu obrotu kryptowalutami. Oznacza to, że „strata” (rozumiana jako nadwyżka kosztów nad przychodami) z obrotu kryptowalutami nie może zostać rozliczona z dochodem z innych tytułów.  

Zasadniczo podstawę opodatkowania 19% stawką podatku od dochodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych – jest przychód po odjęciu od niego kosztów jego uzyskania.  

Kosztami uzyskania przychodu w tym wypadku są:  

  • koszty nabycia kryptowaluty np. koszt prowizji, koszt nabycia – „cena” oraz  
  • koszty zbycia kryptowaluty np. koszty ogłoszenia sprzedaży, sporządzenia umowy. 

Zgodnie z ustawą o PIT, jeśli w 2022 osiągnięto dochód ze sprzedaży kryptowalutami to może on być pomniejszony o transakcje dokonane ze stratą, jeśli będą miały miejsce jeszcze w tym samym roku podatkowym. Na wysokość podatku od dochodów z innych źródeł strata z kryptowalut nie wpłynie.