...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

„Podatek” od „nadmiarowych zysków”

Podatek (danina) od nadmiarowych (nadzwyczajnych) marż (ale nie od zysków) ogłoszony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (bo Ministerstwo Finansów pracuje nad innym projektem – dot. cen maksymalnych na energię) jest przedmiotem głośnej debaty medialnej. Jednak według najnowszych medialnych doniesień prace nad nim nie będą kontynuowane.

Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych w ostatnim czasie omawiali w mediach koncepcję podatku (daniny), ale sam projekt ustawy nie został opublikowany – według zapowiedzi miało to nastąpić dopiero w kolejnych tygodniach.

Poniżej podsumowujemy dotychczasowe doniesienia medialne na temat nowego podatku (daniny). Mamy jednocześnie nadzieję, że informacja, że go nie będzie, szczęśliwie zakończy tę historię.

 

Kogo dotyczyłby podatek/danina?

Wszystkich przedsiębiorców, bez względu na branżę i powiązania ze Skarbem Państwa, którzy:

  • zatrudniają co najmniej 250 osób,
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość 50 mln euro w 2022 roku oraz
  • osiągnęli w 2022 roku nadmiarową/nadzwyczajną marżę.

 

Co podlegałoby opodatkowaniu?

Najprawdopodobniej – nadmiarowa/nadzwyczajna marża osiągnięta w 2022 r.

 

W jaki sposób miałaby być ustalana nadmiarowa/nadzwyczajna marża?

W tym aspekcie pojawiło się najwięcej wątpliwości. Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych wspominali w mediach o mechanizmie porównywania marży zysku brutto. Podatnik powinien obliczyć średnią marżę zysku brutto z lat 2018, 2019 i 2021 (rok 2020 ma być pominięty ze względu na pandemię), a następnie porównać ją do marży zysku osiągniętej w 2022 roku.

W efekcie jeżeli marża zysku brutto za 2022 rok jest większa niż uśredniona marża z lat 2018-19 i 2021, należałoby uznać, że podatnik osiągnął nadmiarowy/nadzwyczajny „zysk”, który podlega opodatkowaniu/daninie.

Kolejną wątpliwością był sposób, w jaki miałaby być wyliczana podstawa opodatkowania/daniny w przypadku stwierdzenia nadmiarowych/nadzwyczajnych zysków. Czy podstawą opodatkowania/daniny byłby cały nadmiarowy/nadzwyczajny zysk, czy jedynie zysk obliczony w oparciu o różnicę pomiędzy marżami zysku brutto? Nie pojawiły się jednoznaczne wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych w tym temacie.

 

Jaka miałaby być stawka podatku/daniny?

Według dostępnych obecnie informacji miała ona wynieść 50%.

 

Czy miałyby istnieć jakieś odliczenia?

Konstrukcja podatku/daniny miała przewidywać prawo do odliczenia wydatków poniesionych na inwestycje w kluczowych obszarach z punktu widzenia rozwoju i bezpieczeństwa narodowego. Definicje kluczowych obszarów miały zostać opublikowane w projekcie ustawy.

 

 

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com