„Podatek” od „nadmiarowych zysków”

Podatek (danina) od nadmiarowych (nadzwyczajnych) marż (ale nie od zysków) ogłoszony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (bo Ministerstwo Finansów pracuje nad innym projektem – dot. cen maksymalnych na energię) jest przedmiotem głośnej debaty medialnej. Jednak według najnowszych medialnych doniesień prace nad nim nie będą kontynuowane.

Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych w ostatnim czasie omawiali w mediach koncepcję podatku (daniny), ale sam projekt ustawy nie został opublikowany – według zapowiedzi miało to nastąpić dopiero w kolejnych tygodniach.

Poniżej podsumowujemy dotychczasowe doniesienia medialne na temat nowego podatku (daniny). Mamy jednocześnie nadzieję, że informacja, że go nie będzie, szczęśliwie zakończy tę historię.

 

Kogo dotyczyłby podatek/danina?

Wszystkich przedsiębiorców, bez względu na branżę i powiązania ze Skarbem Państwa, którzy:

  • zatrudniają co najmniej 250 osób,
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość 50 mln euro w 2022 roku oraz
  • osiągnęli w 2022 roku nadmiarową/nadzwyczajną marżę.

 

Co podlegałoby opodatkowaniu?

Najprawdopodobniej – nadmiarowa/nadzwyczajna marża osiągnięta w 2022 r.

 

W jaki sposób miałaby być ustalana nadmiarowa/nadzwyczajna marża?

W tym aspekcie pojawiło się najwięcej wątpliwości. Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych wspominali w mediach o mechanizmie porównywania marży zysku brutto. Podatnik powinien obliczyć średnią marżę zysku brutto z lat 2018, 2019 i 2021 (rok 2020 ma być pominięty ze względu na pandemię), a następnie porównać ją do marży zysku osiągniętej w 2022 roku.

W efekcie jeżeli marża zysku brutto za 2022 rok jest większa niż uśredniona marża z lat 2018-19 i 2021, należałoby uznać, że podatnik osiągnął nadmiarowy/nadzwyczajny „zysk”, który podlega opodatkowaniu/daninie.

Kolejną wątpliwością był sposób, w jaki miałaby być wyliczana podstawa opodatkowania/daniny w przypadku stwierdzenia nadmiarowych/nadzwyczajnych zysków. Czy podstawą opodatkowania/daniny byłby cały nadmiarowy/nadzwyczajny zysk, czy jedynie zysk obliczony w oparciu o różnicę pomiędzy marżami zysku brutto? Nie pojawiły się jednoznaczne wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych w tym temacie.

 

Jaka miałaby być stawka podatku/daniny?

Według dostępnych obecnie informacji miała ona wynieść 50%.

 

Czy miałyby istnieć jakieś odliczenia?

Konstrukcja podatku/daniny miała przewidywać prawo do odliczenia wydatków poniesionych na inwestycje w kluczowych obszarach z punktu widzenia rozwoju i bezpieczeństwa narodowego. Definicje kluczowych obszarów miały zostać opublikowane w projekcie ustawy.

 

 

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com