hero-photo

7 stycznia niespodziewanie opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów[i], istotnie wpływające na zasady obliczania i pobierania zaliczek na PIT oraz zakres obowiązków pracodawców, jako płatników zaliczek PIT pracowników lub zleceniobiorców.

Temat wywołuje bardzo dużo kontrowersji oraz wątpliwości, dlatego zapraszamy na omówienie kluczowych zmian, wynikających z nowych przepisów. W ramach spotkania uporządkujemy najważniejsze kwestie wynikające z Rozporządzenia i wskażemy obszary, które w związku z tak nagłą zmianą przepisów wymagają szczególnej uwagi pracodawców – płatników zaliczek na PIT.

Termin: 14.01.2022, godz. 10:00

Czas: 45 minut

REJESTRACJA >>

Agenda:

  1. Jak nowe przepisy Rozporządzenia wpływają na obowiązki pracodawców jako płatników zaliczek na PIT pracowników oraz zleceniobiorców?
  2. Wątpliwości praktyczne – co zrobić w przypadku wypłacenia wynagrodzenia w styczniu bez uwzględnienia przepisów Rozporządzenia oraz jak działać w odniesieniu do kolejnych wynagrodzeń wypłacanych w roku 2022 r.
  3. Istotne kwestie, na które należy zwrócić uwagę, m.in.
  • odpowiedzialność karno-skarbowa płatnika w kontekście nowych regulacji;
  • jak zabezpieczyć nowe zasady obliczania zaliczek na PIT, m.in. z dostawcami systemów kadrowo–płacowych wobec obowiązku niezwłocznego zwrotu części wynagrodzeń pracownikom;
  • czy można nie stosować Rozporządzenia w związku z licznymi wątpliwościami co do formy i trybu uchwalenia nowych przepisów?

[i] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

REJESTRACJA >>

Spotkanie poprowadzą:

Ludmiła Łuczak, Manager, radca prawny
Katarzyna Łozińska, Senior Associate, adwokat
Piotr Mamiński, Senior Consultant, doradca podatkowy