...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O&W z korzystną decyzją Prezesa UODO dot. wysyłania informacji handlowej przez jeden z największych polskich e-commerce

W połowie września Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję potwierdzającą prawidłowość wypracowanego przez O&W modelu wysyłania informacji handlowych. Oparty był on o korzystanie zarówno z wewnętrznych baz marketingowych (osób zainteresowanych otrzymywaniem informacji handlowych), jak i współpracę z zewnętrznymi sieciami marketingowymi.
 
Na rynku pojawiają się liczne sposoby dostosowania wspomnianego (kluczowego) obszaru do RODO.
 
Wyzwaniem pozostaje jednak:
– zapewnienie bezpiecznego, a przy tym maksymalnie uproszczonego systemu subskrypcji usługi,
– umożliwienie maksymalnie szerokiego dotarcia do klienta z przekazem marketingowym, w tym z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji,
– wypracowanie sprawnych i możliwie ustandaryzowanych mechanizmów reakcji na żądania użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych,
– odseparowanie sprzeciwów względem przetwarzania danych / otrzymywaniu informacji handlowej wysyłanej za pośrednictwem zewnętrznych partnerów (agencje reklamowe) od sprzeciwów wymierzonych w informacje otrzymywane bezpośrednio od reklamodawcy,
– jednoczesne zapewnienie możliwości dalszego świadczenia usług np. w ramach konta użytkownika czy w bieżącej sprzedaży w e-commerce.
 
Wdrożony przez nas sposób działania pozwolił zrealizować powyższe cele zgodnie z RODO, a jednocześnie – uprościć komunikację z klientami m.in. poprzez całkowite zrezygnowanie z checkboxów.
 
Model został wdrożony dla jednego z liderów polskiego handlu on-line i może być z powodzeniem stosowany również wśród innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem nowoczesnej komunikacji marketingowej.
 
Prace zespołu, który opracował wdrożony model prowadzili Magdalena Kaleta-Maniak i Andrzej Boboli.