...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O&W SEG MAR Partnerem

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych jako parter merytoryczny i tzw. SEG MAR Partner. Otrzymane wyróżnienie wiąże się z wieloletnim doświadczeniem Olesiński & Wspólnicy w zakresie rynków kapitałowych (m.in. w takich kwestiach jak opracowywanie i wdrażanie polityk informacyjnych i obieg informacji poufnych, doradztwo w zakresie debiutów giełdowych spółek akcyjnych, obsługa korporacyjna spółek akcyjnych czy restrukturyzacja oraz akwizycje w grupach kapitałowych spółek notowanych na GPW).
SEG MAR Partner
Miano SEG MAR Partnera otrzymują od Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych starannie wyselekcjonowane firmy doradcze, których zadaniem jest pomoc spółkom giełdowym w przygotowaniach na rewolucyjne zmiany prawne. Wsparcie Kancelarii polega między innymi na weryfikacji istniejących w spółce regulacji wewnętrznych oraz stworzeniu Indywidualnego Standardu Raportowania (polityki raportowania przez danego emitenta informacji na rynek).

MAR – Market Abuse Regulation
Zmiany prawne wynikają z Dyrektywy 2013/50/UE „Transparency II” (implementowanej do polskiego porządku prawnego). Kluczowe znaczenie ma Rozporządzenie „MAR”, które wprowadza kompleksową regulację dotyczącą informacji poufnych na poziomie całej Unii Europejskiej. Obie te regulacje wpłyną na zakres obowiązków informacyjnych spółek publicznych (zarówno notowanych na GPW, jak i rynku New Connect). Zgodnie z nowymi regulacjami znacznie zwiększają się maksymalne kary, które mogą być nałożone na spółkę, jej zarząd oraz radę nadzorczą za działania niezgodne z przepisami prawa.
Więcej na temat rewolucji w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych na blogu O&W.