...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O&W przygotowuje e-commerce na zmiany prawa konsumenckiego

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W dniu 23 stycznia 2014 r. Kancelaria Olesiński & Wspólnicy (we współpracy z firmą Multitrain) przeprowadziła szkolenie skierowane do właścicieli / managerów sklepów internetowych (oraz tych planujących dopiero rozpoczęcie działalności online).
Celem szkolenia było przekazanie przedsiębiorcom praktycznych uwag stosowania nowych regulacji prawnych w zakresie sprzedaży konsumenckiej na odległość (w tym w internecie), które wejdą w życie już 13 czerwca 2014 r.
Program szkolenia obejmował:
1. Dyrektywa w sprawie praw konsumentów – założenia, cele oraz praktyczne konsekwencje nowych przepisów

  •     zasady implementacji dyrektywy;
  •     zwiększony zakres obowiązków i odpowiedzialności przedsiębiorcy – o czym jeszcze trzeba informować? Jak to zrobić prawidłowo?
  •     płatności dodatkowe a domyślne checkboxy;
  •     prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość – nowe terminy, nowe zasady zwrotu, obowiązek zwrotu kosztów dostawy;
  •     nowe zasady sprzedaży produktów cyfrowych;
  •     ograniczenia w kontakcie telefonicznym.

2. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za sprzedany produkt

  •     przedsiębiorca a konsument – nowa definicja, nowe wątpliwości;
  •     roszczenia sprzedawcy w przypadku wadliwego produktu ;
  •     gwarancja, rękojmia, niezgodność towaru z umową – co i jak się zmieniło?

3. Aktualny stan prac nad implementacją dyrektywy do polskiego porządku prawnego.