...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O&W na spotkaniach ze studentami

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

25 listopada odbyły się praktyczne warsztaty prowadzone przez r.pr. Bartosza Jeziorskiego w ramach XX dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Wrocław.
W spotkaniu wzięła udział liczna grupa studentów, ze wszystkich lat studiów.
Podczas warsztatów, prowadzący z Olesiński & Wspólnicy przybliżył uczestnikom praktyczne aspekty dotyczące konstruowania, negocjowania i wykonywania umów w obrocie handlowym, oraz wspólnie ze studentami, w oparciu o ustalony stan faktyczny, przygotował zarys ramowej umowy współpracy pomiędzy dużym przedsiębiorcą z branży automotive oraz jego dostawcą.
Studenci, podzieleni na dwie grupy reprezentujące różne strony umowy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przedstawiając propozycje postanowień umowy zabezpieczające interesy ich „klientów”.

Z kolei w czwartek, 8 grudnia, apl. radc. Katarzyna Dec spotkała się ze studentami Szkoły Prawa Niemieckiego UWr w celu przybliżenia tematyki zakładania i funkcjonowania polskich spółek z kapitałem niemieckim.
„Niemiecka matka i polska córka” (bo taki tytuł nosił wykład), a właściwie ich relacje na etapach powstawania i działania tej drugiej, przedstawione zostały również z praktycznej strony, w oparciu o przykłady z „życia” – studenci mieli okazję zapoznać się m.in. z treścią umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy uchwał wspólników.
Po omówieniu części merytorycznej, w której studenci czynnie uczestniczyli, padło również wiele pytań z zakresu wymian studenckich, praktyk w niemieckich kancelariach, jak i studiów LL.M. w Niemczech.