...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O&W dołącza do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W Grupie Olesiński & Wspólnicy na co dzień rozwiązujemy wiele problemów, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy. Niezależnie od branży i wielkości biznesu, napotykają oni trudności, w związku ze skomplikowaniem systemu prawno-podatkowego i częstotliwością zmian w prawie.
 
Z chęcią wpieramy i doradzamy przedsiębiorcom i naszym Partnerom. Wykorzystując potencjał i szerokie doświadczenie specjalistów O&W, wspólnie z Klientami rozwiązujemy najbardziej skomplikowane problemy prawne i podatkowe. Zależy nam, aby możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw były jak najbardziej korzystne, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności na rynkach europejskich, a także ułatwi wejście zagranicznych inwestorów na nasze rynki.
 
Mając powyższe na uwadze, z dumą informujemy, że dołączyliśmy do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jako członek stowarzyszenia, możemy wspólnie z naszymi Partnerami działać na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.
 
10 grudnia 2018 roku, Prezydent Andrzej Duda powołał przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do Rady Dialogu Społecznego. Jesteśmy przekonani, że współpraca z ZPP pozwoli nam wspierać kształtowanie polskiego otoczenia gospodarczego i konkurencyjność pomiędzy przedsiębiorcami w Polsce i Europie.