...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Ostatni miesiąc na rozliczenie podatku od zagranicznej jednostki kontrolowanej za 2021 r.

Z końcem września upływa termin na dopełnienie obowiązków związanych z posiadaniem tzw. zagranicznej jednostki kontrolowanej (ang. CFC), w tym na złożenie stosownej deklaracji oraz zapłatę należnego podatku za 2021 r.

W ramach CFC na polskich podatników nakładane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodów generowanych przez ich spółki zależne (lub inne jednostki organizacyjne, takie jak fundacje czy trusty). Ma ono miejsce w przypadku, kiedy takie spółki w kraju swojej siedziby płacą istotnie niższe podatki niż gdyby płaciły je w Polsce lub są zlokalizowane na terenie raju podatkowego lub kraju, z którym Polska nie ma podpisanej stosownej umowy międzynarodowej. Jednocześnie definicja CFC zakłada spełnienie szeregu dodatkowych warunków.

 

Obowiązki zagranicznych jednostek kontrolowanych

Mając na uwadze zbliżający się termin rozliczenia się z CFC od dochodów za 2021 r., podatnicy posiadający spółki zależne (inne jednostki) zlokalizowane za granicą powinni zweryfikować, czy podmioty te spełniają definicję CFC.

Z kolei spełnienie warunków CFC przez spółkę zależną, nakłada na podatnika obowiązek:

  • złożenia odpowiedniej deklaracji CFC za rok 2021;
  • opodatkowania dochodu CFC, bez względu na jego źródło, stawką 19%;
  • prowadzenia rejestru swoich spółek CFC dla dokładnego określenia liczby i lokalizacji poszczególnych CFC;
  • prowadzenia ewidencji CFC, która umożliwia określenie wysokości dochodu CFC, podstawy opodatkowania CFC i wysokości podatku za dany rok – pełna ewidencja jest wymagana najpóźniej w momencie złożenia deklaracji CFC.

Powyższe obowiązki muszą być spełnione do 30 września (jeżeli rok podatkowy CFC pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

 

Zmiany w CFC

Ze względu na skomplikowaną materię, mnogość przepisów i liczne zmiany ustawowe, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, prawidłowa weryfikacja obowiązków CFC może rodzić liczne problemy praktyczne.

Warto przy tym pamiętać, że od 2022 r. ustawodawca istotnie zaostrzył przepisy dotyczące CFC, m.in. rozszerzając ich stosowanie na większą liczbę podmiotów zależnych. Zmiany te znajdują co prawda zastosowanie dopiero do dochodów osiągniętych za 2022 r. (a więc deklarowanych w zeznaniu składanym w 2023 r.), niemniej warto mieć je na uwadze już teraz – obecna struktura spółek zależnych i ich aktualne rozliczenia podatkowe mogą rzutować na konieczność zapłaty podatku CFC w 2023 roku.

W przypadku wątpliwości związanych z powyższymi, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Karol Niemiec
Manager | Doradca podatkowy | OW Tax
karol.niemiec@olesinski.com

Adam Gołębiewski
Consultant | OW Tax
adam.golebiewski@olesinski.com

Karol Niemiec

Manager
Doradca podatkowy | OW Tax

karol.niemiec@olesinski.com