...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Ostatni krok na drodze do wprowadzenia obligatoryjnego KSeF

Niedawno informowaliśmy o zakończeniu procesu legislacyjnego ustawy o obligatoryjnym KSeF na poziomie Parlamentu, a już w poniedziałek ustawa[1] została podpisana przez Prezydenta. Obecnie ustawę czeka jedynie publikacja w Dzienniku Ustaw, co nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu.

Publikacja to ostatni etap procesu legislacyjnego ustawy, tym samym wejście w życie obligatoryjnego KSeF od 1 lipca 2024 r. staje się już niemal faktem. O tym, co to oznacza w praktyce i dlaczego nie należy zwlekać z przygotowaniem do nadchodzących zmian informowaliśmy w ostatnim TAX alercie i naszych newsletterach (m.in. KSeF – nowy termin, istotne zmiany).

 

Ministerstwo pracuje nad rozporządzeniami dotyczącymi KSeF

O tym, że wbrew pozorom czasu na wdrożenie obligatoryjnego KSeF pozostało stosunkowo niewiele, świadczą również działania MF związane z pracami nad aktami wykonawczymi w zakresie KSeF.

Na początku tygodnia MF rozpoczęło konsultacje nowelizacji rozporządzenia[2] w sprawie korzystania z KSeF. Wskazany projekt wprowadza nowe regulacje, dzięki którym korzystanie z systemu będzie łatwiejsze np. w przypadku dużych podmiotów z kilkoma oddziałami. Wystawianie faktur lub dostęp do nich będzie możliwy w zakresie faktur danego oddziału, a nie w stosunku do wszystkich faktur danego podatnika. Pozwoli na to unikalny identyfikator, za pomocą którego możliwe będzie nadawanie, odbieranie lub zmiana uprawnień do korzystania z KSeF. W konsekwencji możliwa będzie taka organizacja obiegu faktur, w której dokumenty wpływające na konto KSeF będą widoczne tylko dla wybranych księgowych.

Projekt zakłada, że zmiany wejdą w życie 1 września 2023 r., co ułatwi korzystanie z KSeF podatnikom, którzy już teraz funkcjonują w systemie na zasadach fakultatywnych.

 

Długo wyczekiwane środowisko testowe FA(2)

Ministerstwo udostępniło również długo zapowiadane środowisko testowe dostosowane do wersji struktury logicznej FA(2). Od września 2023 r. struktura logiczna FA(2), która ma być docelową schemą faktury w ramach obligatoryjnego KSeF, ma zastąpić obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1).

 

W przypadku wątpliwości w tym zakresie zachęcamy do kontaktu.

 

[1] Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „ustawa o KSeF”.

[2] Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, projekt opublikowany na https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375401

Joanna Ciołko-Wąsowicz

Manager
Doradca podatkowy, Radca prawny

joanna.ciolko@olesinski.com

Szymon Pas

Consultant
OW Tax

szymon.pas@olesinski.com