...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Ostatni dzwonek na weryfikację oznaczeń w nowym JPK_VAT

Już 25 listopada upływa termin na przesłanie organom podatkowym pierwszego nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT), łączącego informacje zawarte w składanych dotychczas deklaracjach VAT oraz prowadzonej ewidencji VAT.

Przygotowując nowe pliki JPK_VAT podatnicy dodatkowo zobowiązani zostali do stosowanie szeregu całkowicie nowych oznaczeń i symboli.  W ewidencji podatku należnego zastosowanie znajdzie m.in. trzynaście symboli GTU.

Jednym z symboli, na który podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę jest GTU_12, czyli oznaczenie stosowane dla świadczenia usług o charakterze niematerialnym, wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Na potrzeby stosowania oznaczenia GTU_12 ustawodawca nie przedstawił definicji ww. usług, nie posłużył się również żadną klasyfikacją statystyczną w celu zawężenia katalogu usług podlegających temu oznaczeniu.

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano przykładowy katalog kodów PKWiU dot. usług, do których znajdzie zastosowanie oznaczenie GTU_12:

  • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  • księgowe: 69.20.2
  • prawne: 69.1
  • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
  • marketingowe: 73.11.12
  • firm centralnych: 70.1
  • reklamowych: 73.1
  • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
  • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
  • usług szkoleniowych: 85.

 

Mając jednak na uwadze, że powyższy katalog nie został zawarty bezpośrednio w przepisach, podatnicy powinni potraktować go wyłącznie jako pomoc przy dokonywaniu własnej analizy.

W konsekwencji, aby ustalić, czy świadczone usługi podlegają oznaczeniu GTU_12, należy w pierwszej kolejności przeanalizować umowy zawarte z kontrahentami, protokoły z dotychczas wykonanych prac oraz korespondencję handlową w celu ustalenia rzeczywistego charakteru świadczonych usług.

Jako O&W możemy wesprzeć Państwa w powyższej analizie, a także w całym procesie przygotowania nowego JPK_VAT. Dysponujemy  zestawem narzędzi IT służącym m.in. do weryfikacji kodów PKWiU oraz CN pod kątem oznaczeń i symboli jakie są stosowane w nowym JPK_VAT, a także do generowania nowego JPK_VAT. Więcej informacji na stronie: https://tools.olesinski.com/jpk-vat lub u naszych doradców.

 

Mateusz Kielan
Senior Consultant | Doradca podatkowy
mateusz.kielan@olesinski.com

Marta Gołdyn
Consultant | Dział podatkowy
marta.grican@olesinski.com

Marta Gołdyn

Senior Consultant
Doradca podatkowy | OW Tax

marta.goldyn@olesinski.com