Opłatę za jednorazowe opakowania poniosą konsumenci

Planowane jest wdrożenie, od 3 lipca 2021 r. do polskiego ustawodawstwa przepisów implementujących normy europejskiej dyrektywy[1], dotyczącej wpływu tworzyw sztucznych na środowisko. W związku z tym opublikowany został projekt zmiany ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

 

Nowa opłata za opakowania jednorazowe

Zgodnie z informacją na stronie rządowej: głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku naturalnym, w szczególności w środowisku morskim, które stanowią poważne zagrożenie dla jego właściwego funkcjonowania i zagrażają zdrowiu człowieka[2].

Poza szeregiem mniejszych obowiązków nakładanych na przedsiębiorcę ustawa wprowadza obowiązek pobierania przez prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w  której są oferowane:

1)kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;

2)pojemniki na posiłki, w tym pojemniki takie jak pudełka (z pokrywką lub bez) stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, które:

a)są przeznaczone do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos,

b)są zazwyczaj spożywane bezpośrednio z pojemnika, oraz

c) są gotowe do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie (w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność);

opłaty od nabywającego wspomniane opakowania.

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapewnić nabywcom opakowań oraz nabywcom posiłków w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dostępność w sprzedaży podobnych opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywo sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku.

Maksymalna stawka opłaty ma wynosić 1 zł  za sztukę jednorazowego opakowania –  szczegółowe stawki zostaną określone rozporządzeniem.

Przedsiębiorcy nie będą zatrzymywać opłaty dla siebie, powinni wnieść ją na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa –  do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy opłata.

5 maja upłynął termin na składanie uwag w ramach opiniowania projektu ustawy. Po odniesieniu się do zgłoszonych uwag, projekt kolejno trafi do poszczególnych komitetów.

 


[1] dyrektywa Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

[2] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259