Opłata mocowa do poprawki

Wysokość opłaty mocowej pobieranej m.in. od przedsiębiorców od 1 stycznia 2021 r. już wkrótce może ulec zmianie. Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocowym zawiera regulację, zgodnie z którą – w dużym uproszczeniu – im wyższa zmienność zużycia energii elektrycznej w ciągu doby, tym wyższa wartość opłaty. Projekt ma zatem niejako promować „wypłaszczenie” dobowego zużycia energii.

Nowy wzór na obliczenie opłaty mocowej

Powyższe jest efektem określenia na nowo wzoru, według którego obliczana będzie wysokość opłaty mocowej – będzie ona iloczynem:

  • współczynnika określonego w ustawie;
  • ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej w godzinach szczytowego zapotrzebowania;
  • stawki opłaty mocowej określonej przez Prezesa URE.

W kontekście nowelizacji, kluczowe znaczenie ma pierwszy z tych elementów (współczynnik). Jego wartość rośnie wraz ze wzrostem wielkości różnicy pomiędzy średnim zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a średnim zużyciem energii w pozostałych godzinach doby (w okresie poniedziałek-piątek).

W konsekwencji im większa jest różnica, tym wyższy jest współczynnik (a co za tym idzie – wyższa jest wysokość opłaty mocowej). Wartość współczynnika została przyporządkowana jn.:

Bez wahań poboru energii taniej

Efektem powyższego ma być powstanie systemu premiującego stabilny pobór energii elektrycznej, bez istotnych wahań jej zużycia w ciągu doby.

Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie uzgodnień ministerialnych. W razie gdyby chcieli Państwo uzyskać szerszą informację, zapraszam do kontaktu.

 

Jacek Karp
Senior Associate | Radca prawny
jacek.karp@olesinski.com

 

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com