...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Olesiński i Wspólnicy spółka komandytowa

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information
hero-photo


Z radością i satysfakcją informujemy, że zakończył się ostatni etap procesu przekształcenia dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez adw. Rafała Olesińskiego.
Obecnie kontynuujemy działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej, pod firmą Olesiński i Wspólnicy spółka komandytowa.
Komplementariuszem w Spółce jest adwokat Rafał Olesiński pełniący dotąd funkcję Partnera Zarządzającego. Komandytariuszami zostali adwokat Anna Chrobot, doradca podatkowy Tomasz Gałka, adwokat Justyna Korycka oraz adwokat Magdalena Tyrakowska, pełniący dotąd funkcję Partnerów. Oczywiście niezależnie od zmian formy prawnej nasza struktura organizacyjna nie uległa zmianom.
Jednocześnie zapewniamy, że przekształcenie formy prawnej działalności nastąpiło z uwzględnieniem pełnej kontynuacji prowadzonych projektów, z zachowaniem następstwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu w relacjach z naszymi Klientami i Kontrahentami.
Przekształcenie formy prawnej, pod którą prowadzimy nadal działalność jest efektem naszej wieloletniej pracy oraz koniecznym etapem w dalszym, planowanym rozwoju.