„Odrzuć wszystkie” pliki cookie – w Google to możliwe!

Google ogłosił na swoim blogu zmiany w zakresie wykorzystywania plików cookie, w tym dotyczące banera cookie.

W publikacji z 21 kwietnia spółka odniosła się do ubiegłorocznej zmiany wytycznych organów, które interpretują unijne przepisy dotyczące plików cookie. W tym organów właściwych ds. ochrony danych osobowych we Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Google zobowiązał się do spełnienia standardów tych wytycznych, współpracując z właściwymi organami. W oparciu o konkretne wskazówki francuskiego CNIL, spółka dokonała zmian w infrastrukturze wykorzystywanej do obsługi plików cookie.

 

Nowe banery cookie

Nowe banery cookie zaczęły się już pojawiać w kwietniu na francuskiej stronie YouTube i wkrótce będą dostępne dla użytkowników Google w pozostałych państwach europejskich. W konsekwencji każda osoba odwiedzająca wyszukiwarkę Google i platformę YouTube w Europie, po wylogowaniu się lub po wejściu na stronę w trybie prywatnym (incognito), zobaczy nowe przyciski odnoszące się do zgód na pliki cookie.

Wśród wprowadzonych przez Google przycisków dotyczących plików cookie znajdą się:

  • „Odrzuć wszystkie”,
  • „Zaakceptuj wszystkie”,
  • „Więcej opcji”, po którego kliknięciu użytkownik zostanie skierowany do dalszych ustawień w zakresie plików cookie.

Wszystkie przyciski będą dostępne w odpowiednim dla użytkownika języku.

 

Zmiana banera cookie – znaczenie dla użytkowników w Polsce

Z punktu widzenia polskich podmiotów, istotny będzie kierunek, w jakim zdecydują się pójść krajowe organy. Wyjścia są dwa – radykalne podejście zgodne ze stanowiskiem francuskich organów lub pozostanie przy możliwości wyrażenia zgody na pliki cookie za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej), zgodnie z brzmieniem art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Temat jest szczególnie ważny, biorąc pod uwagę zapowiedziane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych szczegółowe kontrole sektorowe na rok 2022, w tym dotyczące podmiotów przetwarzających dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych (o czym więcej tutaj).

Nie można także zapominać o możliwości nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za naruszenie obowiązków prawnych dotyczących plików cookie. Warto również pamiętać, że dalej trwają prace nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej, która ma zastąpić ustawę Prawo telekomunikacyjne, w tym także zmienić odpowiednie przepisy prawne odnoszące się do wykorzystywania plików cookie.

 

Zmian dla branży będzie więcej

Poza przewidywanymi zmianami dotyczącymi plików cookie, w najbliższym czasie możemy spodziewać się wdrożenia do polskiego prawa nowych przepisów implementujących dyrektywę Omnibus, dyrektywę o usługach cyfrowych czy dyrektywę towarową. Będą one miały ogromny wpływ na działalność podmiotów z branży e-commerce, w tym dostawców aplikacji mobilnych i stron internetowych. W ich konsekwencji konieczne będzie między innymi dostosowanie wzorców umownych do nowych przepisów prawnych. Szerzej o zmianach wprowadzanych przez dyrektywę Omnibus pisaliśmy w cyklu artykułów na naszym blogu.

W zakresie plików cookie praktyka rynkowa zmierza w kierunku bardziej rygorystycznego niż dotychczas podejścia m. in. do zbierania zgód użytkowników, nie bez znaczenia są również planowane zmiany prawne – dlatego nadchodzące miesiące to odpowiedni moment, by poświęcić czas między innymi na wykonanie audytu aplikacji mobilnych czy stron internetowych i całościowo przemyśleć podejście do wdrożonych rozwiązań – zarówno pod względem wykorzystywania plików cookie, jak i pozostałych zmian prawnych. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem TMT / e-commerce, w przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań.

 

Hieronim Dąbrowski
Associate | Dział prawny
hieronim.dabrowski@olesinski.com