Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór PIT-2 w wersji 7. Z objaśnień znajdujących się we wzorze dokumentu dokładnie wynika, kiedy może zostać złożone oświadczenie PIT-2.

Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeżeli podatnik powiadomi zakład pracy o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w wyżej określony sposób.”

Wzór nowego PIT-2 dostępny jest pod linkiem.

 

Co to oznacza w praktyce?

Wzór nowego PIT-2 opublikowany został bardzo późno. W szczególności biorąc pod uwagę fakt opublikowania i wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia, które zmodyfikowało zasady obliczania zaliczek na PIT w 2022 r. (o samym Rozporządzeniu również piszemy w dzisiejszym newsletterze).

Wzór PIT-2 należy złożyć przed pierwszą wypłatą w danym roku, jeśli ma być zastosowany jeszcze w tym samym roku podatkowym.

Jednocześnie zupełnie inne wnioski płyną ostatnio m.in. z przekazów medialnych, aby oświadczenia PIT-2 składane w trakcie danego roku podatkowego płatnik uwzględniał również w trakcie tego samego roku podatkowego. Tak wynika m.in. z zamieszczonego na stronie Ministerstwa przewodnika dot. PIT-2: Co do zasady PIT-2 składasz swojemu pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, ale przepisy nie wykluczają, by Twój pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie skutkuje to negatywnymi konsekwencjami ani dla Twojego pracodawcy, ani dla Ciebie”.

Wspomniany przewodnik można znaleźć pod linkiem.

Póki co niewątpliwie bezpieczniejszym podejściem jest stosowanie oświadczenia zgodnie z przepisami (i samą treścią wzoru oświadczenia).

Jednego czego można być pewnym to, że przedsiębiorcy – płatnicy w trakcie roku w związku z Polskim Ładem będą zmagać się z dalszymi licznymi wątpliwościami i brakiem spójności w przepisach podatkowych.

 

 

Piotr Mamiński
Senior Consultant | Doradca podatkowy
piotr.maminski@olesinski.com

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com