...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowy termin przekazywania JPK – projekt rozporządzenia

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information
hero-photo

W piątek 19 sierpnia został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej w formie JPK VAT dla sektora publicznego. Termin ten ma zostać wydłużony do 31.01.2017 r. (w zakresie informacji składanych za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.) i ma dotyczyć m.in.:

  • organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej w zakresie w jakim są uznane za podatników VAT,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • instytutów badawczych,
  • podmiotów leczniczych,
  • szkół i placówek niepublicznych.

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Więcej informacji: tutaj.