...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowy Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W połowie października opublikowano kolejny projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Zawiera on ważne zmiany dla właścicieli rodzinnych przedsiębiorstw, którzy planują bezpieczną sukcesję.

W marcu br. przedstawiliśmy Państwu kluczowe założenia dotyczące wcześniejszego brzmienia projektu ustawy o fundacjach rodzinnych. Część z nich spotkała się z krytyką ze strony środowisk biznesowych, w związku z czym na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się poprawiona wersja projektu ustawy. Wprowadza on sporo istotnych zmian, które z pewnością mogą wpłynąć na decyzje przyszłych fundatorów dotyczące założenia fundacji. Jest to częściowa odpowiedź na apele płynące ze strony przedsiębiorców, którzy chcą dostosować format fundacji do potrzeb rynku i sprawić, aby była jak najbardziej atrakcyjna dla biznesu.

Istotną zmianę projektu stanowią:

  • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną. Ma mieć ona jednak charakter wyjątkowy min. w działalności polegającej na zbywaniu mienia, najmie, dzierżawie lub udostępnianiu na innej podstawie mienia, przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, udzielaniu pożyczek (spółkom kapitałowym, w których fundacja posiada udziały / akcje; spółkom osobowym w których fundacja jest wspólnikiem oraz beneficjentom);
  • prawa i obowiązki przysługujące fundatorowi mogą być powierzone w statucie innym osobom (uprzednio projekt zakładał, że są one niezbywalne);
  • do tzw. zerowej grupy podatkowej obok małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma oraz macochy zostali również dodani zięć, synowa i teściowe;
  • nabycie świadczenia fundacji rodzinnej przez te osoby oraz fundatora, jeśli przedmiotem świadczenia jest mienie wniesione do fundacji przez fundatora, zostanie zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, jeśli przedmiotem świadczenia są dochody lub przychody fundacji rodzinnej, które korzystały ze zwolnienia z opodatkowania CIT dot. dochodów z zysków kapitałowych i odsetek;
  • świadczenia na rzecz pozostałych beneficjentów co do zasady opodatkowane będą podatkiem od spadków i darowizn według skali z rozróżnieniem na trzy grupy podatkowe (3%, 7%, 12%). Wyjątek będą stanowiły świadczenia, których przedmiotem są dochody lub przychody, które korzystały ze zwolnienia z opodatkowania CIT – w takim wypadku stawka podatku wynosić będzie 19%;
  • z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną zwolnione przychody z zysków kapitałowych (min. dywidendy, przychody ze zbycia akcji / udziałów) oraz przychody z tytułu odsetek fundacji rodzinnych, a także co do zasady przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z tytułu odsetek z trustów wskazanych w projekcie ustawy;
  • projekt zakłada utworzenie rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

Zmianie uległ również termin wejścia w życie ustawy – obecnie planowane jest na 1 czerwca 2022 r. O dalszych losach projektu będziemy Państwa oczywiście informować.

Projekt dostępny jest: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12344906/12774288/12774289/dokument525891.pdf

 

Paulina Miałkowska
Senior Associate | Adwokat
paulina.mialkowska@olesinski.com

Bartłomiej Sordyl
Junior Associate | Dział prawny
bartlomiej.sordyl@olesinski.com