...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowy pomysł Komisji Finansów Publicznych dotyczący JPK

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W trakcie prac sejmowych do projektu ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej wprowadzono poprawki, nakładające na podatników VAT dodatkowe obciążenia w zakresie raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zgodnie z projektowanymi zmianami, czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do comiesięcznego raportowania organom podatkowym ewidencji VAT w formie JPK. Obowiązek ten ma powstać dla największych przedsiębiorców już 1 lipca 2016 r., natomiast dla pozostałych przedsiębiorców – 1 stycznia 2018 r. Tego dnia ma też zostać wprowadzony powszechny obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wyłącznie w formie elektronicznej.
Więcej informacji w Newsletterze O&W