Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Do konsultacji publicznych trafiła nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma zapewnić wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie współpracy między krajowymi organami ochrony konsumentów. Zaproponowane przez polskiego prawodawcę zmiany wychodzą jednak poza postanowienia europejskiego aktu i dodatkowo znacząco rozszerzają zakres uprawnień UOKiK w obszarze handlu elektronicznego.

Przewidziane w noweli zwiększenie kompetencji regulatora obejmuje m.in.:

  • zwrócenie się do przedsiębiorcy o zamieszczenie ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na daną stronę, usunięcie treści, ograniczenie dostępu do danej aplikacji, a nawet o usunięcie domeny internetowej. Odbywać się to będzie w trybie tzw. wystąpienia miękkiego z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, czyli bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego; jeżeli zaś takie wystąpienie nie przyniesie skutku, a UOKiK uzna, że uprawdopodobnił zagrożenie dla interesów konsumentów, będzie mógł nakazać wykonanie wymienionych działań w trybie przyspieszonym,
  • prowadzenie rejestru domen, które na mocy jego decyzji zostaną usunięte,
  • możliwość dokonywania elektronicznych zakupów kontrolowanych z wykorzystaniem dokumentów tożsamości przygotowanych przez ABW,
  • przeprowadzanie przeszukania w sprawach konsumenckich – urzędnicy próbujący zdobyć dowód w sprawie będą mogli wejść do siedziby przedsiębiorcy i zażądać m.in. dostępu do poczty mailowej (dotychczas Prezes UOKiK mógł korzystać jedynie ze słabszego narzędzia interwencji w biurach przedsiębiorców – kontroli, która ograniczona jest do żądanych przez urzędników materiałów udostępnionych przez przedsiębiorcę).

Na obecnym etapie prac nad nowelizacją trudno prorokować, jak będzie wyglądał jej ostateczny kształt – przed ustawą jeszcze wieloetapowy proces legislacyjny. Będziemy śledzić losy aktu i na bieżąco informować Państwa o istotnych zmianach.