Sejm przyjął wczoraj wieczorem projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt trafi zatem do Senatu. Projektowane zmiany mają rozszerzyć krąg osób objętych uproszczoną legalizacją pobytu i pracy oraz uprawnionych do uzyskania form wsparcia przewidzianych w ustawie.

 

Aktualne brzmienie przepisów

Warunkiem objęcia ochroną jest aktualnie przybycie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Wobec tego z zastosowania specustawy zostali wyłączeni ci obywatele Ukrainy, którzy do Polski dostali się,  przekraczając granicę inną niż polsko-ukraińska. Tym samym spora rzesza  Ukraińców, którzy udali się w pierwszej kolejności do Mołdawii, Rumunii czy na Węgry, a dopiero potem skierowali się do Polski, nie mogła skorzystać z ochrony przewidzianej w specustawie .

 

Szerszy krąg zastosowania specustawy

Po wprowadzeniu planowanych zmian ustawa ma objąć także tych obywateli Ukrainy, którzy:

  • przybyli do Polski w związku z działaniami zbrojnymi, przekraczając najpierw granicę z innym państwem

oraz

  • deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Nowelizacja ma wejść w życie z mocą od 24 lutego 2022 r., a więc od dnia rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie.

Oznacza to, że sytuacja prawna obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny, będzie taka sama – niezależnie od tego, czy wjazd na terytorium Polski miał miejsce bezpośrednio z Ukrainy, czy też nie.

 

Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach związanych ze wsparciem uchodźców z Ukrainy, w tym dotyczących przysługujących im uprawnień, świadczeń i innych form wsparcia. Wszystkie informacje znajdą Państwo na specjalnej stronie supportukraine.olesinski.com, którą na bieżąco aktualizujemy w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu z naszym zespołem:

 

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com