...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowe zasady oddelegowań pracowniczych w UE – co z polską ustawą wdrażającą?

30 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja unijnej dyrektywy, regulującej podstawowe kwestie związane z oddelegowaniami pracowniczymi, która zmieniła dotychczasowe zasady transgranicznego świadczenia pracy i usług (szczegóły opisywaliśmy Państwu w jednym z ostatnich newsletterów).

Dyrektywa nie ma jednak, co do zasady, waloru bezpośredniego stosowania i wszystkie kraje UE były zobowiązane do zaimplementowania jej do wewnętrznych porządków prawnych i wydania w ww. terminie stosownych regulacji.

Polski projekt zmieniający ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług nie został jednak jeszcze przyjęty i aktualnie znajduje się w Senacie. Kolejne posiedzenie zaplanowane jest dopiero na 11 sierpnia (a następnie musi ona jeszcze uzyskać podpis prezydenta).

 

W oczekiwaniu na uchwalenie ustawy – co z pracownikami oddelegowanymi do Polski?

W związku z brakiem implementacji dyrektywy, pracodawcy delegujący swoich pracowników do Polski nadal stosują aktualnie obowiązujące polskie przepisy.

Nowe reguły określone w znowelizowanej dyrektywie zaczną obowiązywać dopiero po ich odpowiednim wdrożeniu do przepisów krajowych.

W konsekwencji – do czasu wejścia w życie nowej polskiej ustawy – co do zasady – nadal obowiązują dotychczasowe reguły i wymogi.

 

Jakie zasady obowiązują pracowników oddelegowywanych z Polski?

Brak implementacji znowelizowanej dyrektywy do polskich przepisów nie ma jednak znaczenia dla polskich pracodawców oddelegowujących swoich pracowników za granicę.

Większość państw UE wywiązała się z nałożonego dyrektywą obowiązku i w terminie wdrożyła nowe zasady do swoich porządków prawnych.

Wobec tego polscy pracodawcy świadczący usługi w krajach UE – już od 30 lipca znajdują się w nowej rzeczywistości prawnej i powinni zagwarantować oddelegowanym pracownikom warunki zatrudnienia zgodnie z lokalnymi przepisami państwa oddelegowania.

Dla pracodawców z Polski oznacza to konieczność zweryfikowania przepisów krajowych miejsca świadczenia usług, czyli wcześniejszej analizy odpowiednich przepisów danego państwa wdrażającego dyrektywę.

Oczywiście, nasz zespół Global Mobility chętnie wspomoże Państwa w opracowaniu rozwiązań, które pozwolą dostosować się do nowej rzeczywistości prawnej i wymogów.