Nowe ulgi podatkowe dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych

Inwestowanie za pośrednictwem Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) może niebawem zyskać na popularności. To efekt podatkowych nowości przewidzianych w projektach zmian do ustaw o CIT i PIT.

Obecnie ustawa o CIT zakłada m.in., że dochody ASI uzyskane ze zbycia udziałów/akcji są wolne od podatku CIT, przy spełnieniu dwóch kluczowych warunków:

  • ASI , która zbywa udziały posiada nie mniej niż 10% udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki, której udziały są zbywane

oraz

  • ASI posiada te udziały nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

 

ASI a Polski Ład

Projekt nowelizacji[1] będący częścią tzw. Polskiego Ładu, przewiduje dalsze ulgi podatkowe dla ASI oraz jej inwestorów, dzięki czemu instytucja ASI może stać się jeszcze popularniejsza.

Zapowiadane w ustawie o CIT zmiany przewidują ułatwienie skorzystania z opisanego wyżej zwolnienia. Próg posiadanych udziałów/ akcji, który będzie do tego uprawniał, ma zostać obniżony z 10% do 5%.

Oznacza to istotne ułatwienie planowania i dokonywania inwestycji przez ASI, dla których dywersyfikacja aktywów stanowi jeden z podstawowych sposobów ograniczania ryzyka. Poprzez zmniejszenie progu udziałów/akcji wymaganych do zwolnienia podatkowego, ASI będzie mogła inwestować w większą ilość podmiotów przy wykorzystaniu tej ulgi.

Druga zmiana wprowadza preferencję dla podatników podlegających ustawie o PIT. Zgodnie z projektowaną nowelizacją, podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w:

  • alternatywnej spółce inwestycyjnej

bądź

  • spółce kapitałowej, w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów/akcji lub będzie posiadała 5% w okresie 90 dni od dnia nabycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej przez podatnika.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zmiana ma zachęcić podatników będących osobami fizycznymi do inwestowania w przedsięwzięcia, które wiążą się z wysokim ryzykiem ekonomicznym.

 

ASI po nowemu od 2022?

Projekt ustawy obejmującej opisane propozycje zmian jest obecnie w fazie konsultacji społecznych – zgodnie z jego założeniami, nowelizacja ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

Będziemy śledzić losy projektu – w razie zmian informacje znajdą Państwo na naszym blogu oraz w newsletterze.

Gdyby byli Państwo zainteresowani opisaną formą prowadzenia działalności i inwestowania,  zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy wyjaśnią jak dokładnie funkcjonują Alternatywne Spółki Inwestycyjne i jakie korzyści mogą przynieść.

 

Sebastian Kleszyk
Senior Associate | Radca prawny
sebastian.kleszyk@olesinski.com

Marta Kocińska
Associate | Dział prawny
marta.kocinska@olesinski.com

 

[1] Projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o PIT