...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowe ulgi podatkowe dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych

Inwestowanie za pośrednictwem Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) może niebawem zyskać na popularności. To efekt podatkowych nowości przewidzianych w projektach zmian do ustaw o CIT i PIT.

Obecnie ustawa o CIT zakłada m.in., że dochody ASI uzyskane ze zbycia udziałów/akcji są wolne od podatku CIT, przy spełnieniu dwóch kluczowych warunków:

  • ASI , która zbywa udziały posiada nie mniej niż 10% udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki, której udziały są zbywane

oraz

  • ASI posiada te udziały nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

 

ASI a Polski Ład

Projekt nowelizacji[1] będący częścią tzw. Polskiego Ładu, przewiduje dalsze ulgi podatkowe dla ASI oraz jej inwestorów, dzięki czemu instytucja ASI może stać się jeszcze popularniejsza.

Zapowiadane w ustawie o CIT zmiany przewidują ułatwienie skorzystania z opisanego wyżej zwolnienia. Próg posiadanych udziałów/ akcji, który będzie do tego uprawniał, ma zostać obniżony z 10% do 5%.

Oznacza to istotne ułatwienie planowania i dokonywania inwestycji przez ASI, dla których dywersyfikacja aktywów stanowi jeden z podstawowych sposobów ograniczania ryzyka. Poprzez zmniejszenie progu udziałów/akcji wymaganych do zwolnienia podatkowego, ASI będzie mogła inwestować w większą ilość podmiotów przy wykorzystaniu tej ulgi.

Druga zmiana wprowadza preferencję dla podatników podlegających ustawie o PIT. Zgodnie z projektowaną nowelizacją, podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w:

  • alternatywnej spółce inwestycyjnej

bądź

  • spółce kapitałowej, w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów/akcji lub będzie posiadała 5% w okresie 90 dni od dnia nabycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej przez podatnika.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zmiana ma zachęcić podatników będących osobami fizycznymi do inwestowania w przedsięwzięcia, które wiążą się z wysokim ryzykiem ekonomicznym.

 

ASI po nowemu od 2022?

Projekt ustawy obejmującej opisane propozycje zmian jest obecnie w fazie konsultacji społecznych – zgodnie z jego założeniami, nowelizacja ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

Będziemy śledzić losy projektu – w razie zmian informacje znajdą Państwo na naszym blogu oraz w newsletterze.

Gdyby byli Państwo zainteresowani opisaną formą prowadzenia działalności i inwestowania,  zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy wyjaśnią jak dokładnie funkcjonują Alternatywne Spółki Inwestycyjne i jakie korzyści mogą przynieść.

 

Sebastian Kleszyk
Senior Associate | Radca prawny
sebastian.kleszyk@olesinski.com

Marta Kocińska
Associate | Dział prawny
marta.kocinska@olesinski.com

 

[1] Projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o PIT