Nowe standardowe klauzule umowne opublikowane! Ważne terminy i konieczność aneksowania wybranych umów

7 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych – tzw. SCC. Decyzja wejdzie w życie 27 czerwca 2021 r.  Pełny tekst decyzji znajduje się TUTAJ.

SCC były dotychczas stosowane na rynku dla zabezpieczenie transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarzy (EOG). Ostatnia wersja SCC wynikała z decyzji KE wydanej jeszcze na przepisach poprzedzających RODO, dlatego niezbędna była ich aktualizacja.

Nowe SCC przewidują kilka relacji pomiędzy podmiotami przekazującymi sobie dane, a dokładnie:

  1. Klauzule między administratorem a podmiotem przetwarzającym – całkowicie nowy wzór będący w praktyce wzorem umowy powierzenia danych do przetwarzania, o której mowa w art. 28 RODO;
  2. Zestaw klauzul dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, zgodnie z art. 46 RODO. Nowe standardowe klauzule umowne zastąpią te dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w krajach trzecich.

 

Decyzja nie wprowadza ogólnego obowiązku aneksowania wszystkich dotychczasowych SCC, jednak w zależności od stanu faktycznego, takie działania mogą być wymagane. Zgodnie z przyjętymi w decyzji zasadami:

  • Dotychczasowe decyzje będące podstawą SCC zostaną uchylone 3 miesiące po wejściu w życie nowej decyzji. W tym okresie można stosować jeszcze starą wersję SCC.
  • Przez dodatkowy okres 15 miesięcy można stosować jeszcze stare SCC, w odniesieniu do wykonywania umów zawartych przed datą uchylenia starych SCC – pod warunkiem, że operacje przetwarzania pozostaną niezmienione oraz gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO.
  • W przypadku istotnych zmian w umowie, podmiot przekazujący dane jest zobowiązany do zastosowania nowych SCC. To samo dotyczy wszelkich przypadków dalszego powierzenia danych.

 

Magdalena Kaleta-Maniak
Manager | Adwokat
magdalena.kaleta@olesinski.com