Użytkownicy CRBR w ostatnim czasie mogli zauważyć komunikat „Inne stare – wartość wpisana w starej wersji formularza” pojawiający się przy opisie beneficjentów. To efekt aktualizacji systemu. Interfejs aplikacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) od 9 marca ma więcej funkcji i możliwości. Najważniejsze zmiany dotyczą 3 obszarów:

  • wyszukiwania podmiotów,
  • zgłaszania informacji o podmiotach,
  • zgłaszania rozbieżności dotyczących podmiotów.

 

CRBR po zmianach

Łatwiejsze wyszukiwanie podmiotów

Dotychczas, aby znaleźć informacje dotyczące konkretnego podmiotu w systemie trzeba było podać jego NIP. Teraz wyszukiwać można również po numerze KRS lub nazwie firmy. Nie musi to być nawet pełna nazwa, wystarczy podanie jedynie członu (np. jednego/dwóch wyrazów). System wyświetli wtedy informacje o wszystkich podmiotach posiadających w firmie wyszukiwane frazy.

Zgłaszanie informacji

Dotychczas zgłaszający musieli samodzielnie opisać tzw. inne uprawnienia swojego beneficjenta. Teraz wprowadzono możliwość wyboru uprawnienia z listy. Podobne ułatwienia zostały wprowadzone w formularzu dla stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni.

Dodatkowo, informacje o osobach zgłaszających zostały wydzielone do odrębnej rubryki, dzięki czemu formularz jest bardziej przejrzysty. Analogiczna zmiana nastąpiła również po zatwierdzeniu zgłoszenia – system wprost wskazuje, kto powinien podpisać dokument, a po podpisaniu zgłoszenia obok nazwiska pokazuje się tzw. check mark.

Warto też zaznaczyć, że zgłaszający nie ma możliwości usunięcia dokonanego zgłoszenia – ratunkiem w takiej sytuacji może być korekta lub wystosowanie prośby do administratora serwisu o usunięcie błędnego wpisu wraz z wyjaśnieniem sprawy.

Zgłaszanie rozbieżności dotyczących podmiotów

W systemie wprowadzono możliwość zgłoszenia zbiorowych rozbieżności dotyczących podmiotu lub podmiotów zgłoszonych w CRBR. Dotychczas każdy podmiot należało zgłosić indywidualnie. Nowe rozwiązanie pozwala na zgłoszenie nieprawidłowości dotyczących różnych podmiotów w ramach jednego formularza.

 

Zawieszenie biegu terminów na zgłoszenia

W związku z tym, że korzystanie z CRBR było utrudnione, zgodnie z Komunikatami Ministerstwa Finansów, dni 7-9 marca 2023 r. nie wliczają się do biegu ustawowych terminów na dokonanie zgłoszenia do CRBR[1]. Dzięki temu, wszystkie podmioty, którym w tym okresie upływał termin na aktualizację danych w rejestrze, otrzymały możliwość terminowego zrealizowania swoich obowiązków.

Co ważne, ze względu na zmianę API, wszystkie formularze przygotowane przez 9 marca 2023 r., jeśli nie zostały do tej daty wgrane do systemu, muszą zostać ponownie wygenerowane

W razie pytań związanych ze sporządzaniem zgłoszeń do CRBR i funkcjonowaniem rejestru, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie udzielą Państwu odpowiedzi.

 

[1] Komunikat nr 53 dotyczący przerw w dostępności usług w systemie CRBR w dniu 07 marca 2023 r., Komunikat nr 55 dotyczący zakłóceń w dostępności usługi w systemie CRBR w dniu 08 marca 2023 r., Komunikat nr 54 dotyczący prac serwisowych i uruchomienia nowej wersji interfejsu graficznego do wypełniania formularzy na stronie WWW oraz API systemu teleinformatycznego CRBR

 

Agata Ponicka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agata.ponicka@olesinski.com

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com