Nowa wysokość płacy minimalnej w 2022 r.

Wobec braku porozumienia na forum Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjęła 14 września rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Ogłoszono, że od kolejnego roku:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3010 zł brutto,
  • minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł brutto.

 

Powyższe oznacza wzrost płacy minimalnej o 7,5% w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek.

Nowe stawki minimalne zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

 

Wzrost płacy minimalnej – o czym powinni pamiętać pracodawcy

Przedsiębiorcy mają czas do końca roku, aby uwzględnić wzrost płacy minimalnej w budżecie i odpowiednio dostosować dokumentację w tym zakresie.

Należy również pamiętać, że wzrost płacy minimalnej oznacza nie tylko konieczność podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom czy niektórym osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych.

W konsekwencji pracodawcy będą borykać się również ze wzrostem obciążeń podatkowych, składkowych i wielu innych świadczeń, między innymi:

  • dodatku za pracę w porze nocnej;
  • wynagrodzenia za przestój;
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
  • kwoty odpraw etc.

 

W efekcie wielu pracodawców czeka istotny wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników, na co warto przygotować się już teraz.

 

Lucyna Brayshaw
Partner | Radca prawny
lucyna.brayshaw@olesinski.pl

Katarzyna Wężyk
Associate | Dział prawny
katarzyna.wezyk@olesinski.com