...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowa możliwość wsparcia z ZUS – dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Do 31 sierpnia 2020 r. trwa w ZUS nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy: zwiększających bezpieczeństwo redukujących niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników oraz zmniejszających zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi.

 

Z dofinansowania skorzystają wszystkie firmy

Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, a maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą odpowiednio:

 • dla mikroprzedsiębiorstw – do 140 tys. zł (max. 90% wartości projektu);
 • dla małych przedsiębiorstw – do 210 tys. zł. (max. 80% wartości projektu);
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 340 tys. zł. (max. 60% wartości projektu);
 • dla dużych przedsiębiorstw – do 500 tys. zł. (max. 20% wartości projektu).

 

Jakie programy zostaną objęte dofinansowaniem?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

 

Jeden projekt może obejmować działania w kilku obszarach z uwzględnieniem podlimitów kwotowych przewidzianych w regulaminie, a planowany termin jego realizacji nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Program ZUS ma charakter konkursowy, zatem uzyskanie dofinansowania uzależnione jest nie tylko od spełnienia przesłanek formalnych, ale przede wszystkim od uzyskania przez projekt odpowiednio wysokiej oceny punktowej. Po zamknięciu naboru, komisja konkursowa ZUS dokona merytorycznej oceny każdego z projektów i stworzy listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Klasyfikacja wsparcia z ZUS

Środki uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach dofinansowania nie będą stanowiły pomocy publicznej i mogą być swobodnie łączone z innymi formami dofinansowania uzyskanymi w ramach pozostałych programów (np. PFR lub PARP) – niezależnie od wysokości otrzymanego wcześniej wsparcia, o ile dofinansowanie z innych źródeł nie będzie dotyczyło zakupu tego samego przedmiotu lub urządzenia. Środki uzyskane w ramach programu ZUS są w całości bezzwrotne i stanowią przychód przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie ZUS. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania i potrzebują wsparcia w przygotowaniu wniosku – zachęcamy do kontaktu.