Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw wpłynie na polskie firmy

1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać niemiecka ustawa o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie należytej staranności w łańcuchach dostaw. Najwięksi przedsiębiorcy za naszą zachodnią granicą będą mieli obowiązek ustanowić odpowiedni system zarządzania w celu identyfikacji, zapobiegania lub minimalizacji ryzyka naruszenia praw człowieka i szkód dla środowiska. Dotyczy to zarówno ich własnej organizacji, jak i szeroko pojętych partnerów biznesowych.

Już niedługo polscy przedsiębiorcy z niemieckim kapitałem, oraz ci, którzy współpracują lub planują współpracę z niemieckimi koncernami, mogą spodziewać się nowych obowiązków, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego compliance.

 

Podstawowe założenia ustawy o łańcuchu dostaw

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie należytej staranności w łańcuchach dostaw (z niem. Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten) skierowana jest do podmiotów posiadających centrum zarządzania, główne miejsce prowadzenia działalności czy też siedzibę administracyjną lub statutową na terytorium Niemiec, którzy jednocześnie na tym terytorium:

 • zatrudniają minimum 3 000 pracowników (od 1 stycznia 2023 r.);
 • zatrudniają minimum 1 000 pracowników (od 1 stycznia 2024 r.).

 

Podmioty objęte zakresem ustawy zostały zobowiązane do m.in. zidentyfikowania obszarów własnej działalności oraz bezpośrednich dostawców, które stwarzają szczególnie wysokie ryzyko związane z naruszeniem praw człowieka i ochroną środowiska. W przypadku ustalenia takich obszarów, przedsiębiorcy mają obowiązek podjęcia działań zaradczych, które wyeliminują te  ryzyka, np. poprzez:

 • ustalenie nowych strategii;
 • wprowadzenie i egzekwowanie nowych dobrych praktyk;
 • modyfikację lub rozwiązanie stosunków prawnych;
 • nowe zobowiązania dla kontrahentów.

 

Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców współpracujących lub powiązanych z podmiotami wymienionymi powyżej?

 • dodatkowe audyty lub nowe wymogi dotyczące certyfikacji;
 • nowe klauzule umowne;
 • nowe wymogi dotyczące procedur, polityk, szkoleń itd.;
 • obowiązek podpisania nowych oświadczeń o zgodności dla dostawców/kodeksów etyki dla dostawców;
 • nowe wymogi dotyczące kontroli własnych dostawców/kontrahentów;
 • konieczność wdrożenia odpowiednich regulacji compliance.

 

Oczywiście konkretne wymagania zależeć będą od branży, skali działalności i wpływów, jakie dany przedsiębiorca ma na obszary środowiskowe i społeczne.

 

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w odpowiedzi na wymagania kontrahentów lub we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań – zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

Justyna Papież-Łogin
Senior Associate | Adwokat | OW Legal
justyna.papiez@olesinski.com

Elżbieta Schulz
Associate | OW Legal
elzbieta.schulz@olesinski.com