...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

„Nie zgub swoich danych w gąszczu przepisów” – warsztaty

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zuzanna Prandecka-Walek (consultant w O&W), przeprowadziła praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych pt. „Nie zgub swoich danych w gąszczu przepisów” w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Wrocław, które odbyły się 20 listopada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Podczas warsztatów studenci mieli okazję dowiedzieć się o zmianach w prawie ochrony danych osobowych, związanych z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). Uczestnicy poznali zarówno przepisy, jak i sposoby ich zastosowania w praktyce.
 
Wśród prezentowanych regulacji prelegentka zwróciła uwagę m.in. na szereg obowiązków administratorów danych osobowych, zasady jakich muszą przestrzegać podmioty przetwarzające dane, zagrożenia związane z przetwarzaniem danych oraz – co wzbudziło największe zainteresowanie studentów – na prawa, jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane.