Na początku maja prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana ma wejść w życie 19 maja i ma zwalczyć proceder tzw. kradzieży spółek. Wykorzysta do tego nowy newsletter z informacjami rejestrowymi dla wspólników i organów spółek.

Założenia wchodzącej w życie zmiany opisywaliśmy już w marcu (tutaj), a podczas prac w Sejmie i Senacie projekt nie uległ zmianom.

 

Koniec z tzw. kradzieżą spółek?

Ustawa ma zapobiec procederowi tzw. kradzieży spółek. Jest to zmiana widniejących w rejestrze osób reprezentujących spółkę w wyniku złożenia wniosku opartego o sfałszowane dokumenty. Odbywa się to bez wiedzy wspólników i prawowitego zarządu. Oszuści dzięki takiej praktyce wskazywali następnie przed innymi podmiotami nowe osoby wpisane w rejestrze (np. siebie) jako reprezentujące spółkę, przez co mogli działać na niekorzyść interesów spółki.

 

Newsletter KRS – dla kogo i co się w nim znajdzie?

Żeby otrzymywać newsletter należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia w udostępnionym systemie. Nie ograniczono kręgu uprawnionych osób np. jedynie do członków organów czy wspólników, więc takiego zgłoszenia może dokonać każdy. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości na dniach będzie można zapisać się na newsletter, ale jeszcze nie pojawiła się odpowiednia funkcjonalność systemu.

Narzucono jednak dwa ograniczenia:

  • każda osoba może otrzymywać newsletter dotyczący maksymalnie 50 podmiotów wpisanych do KRS,
  • subskrypcja jest dokonywana maksymalnie na rok i po jego upływie wygasa – można ją jednak przedłużać na kolejne okresy, maksymalnie roczne.

Newsletter będzie przesyłany subskrybentom drogą mailową na wskazany adres.

 

Czego będzie dotyczył?

  • zarejestrowania sprawy dotyczącej wskazanego podmiotu widniejącego w KRS, wraz z sygnaturą sprawy i datą rejestracji,
  • dokonania wpisu dla danego podmiotu, wraz z sygnaturą sprawy i datą wpisu, ale też numerem wpisu.

Jest to pozytywna zmiana. Ma ona szansę choć trochę odciążyć infolinie wydziałów rejestrowych, a samym zainteresowanym umożliwi zautomatyzowany dostęp do informacji w zakresie statusu spraw dotyczących wpisów w KRS dla spółek i innych podmiotów. Dzięki informacji o niepożądanych postępowaniach rejestrowych, uprawnione osoby będą mogły wstąpić do nich albo zaskarżyć postanowienie już po jego wydaniu. Poza tym to też kolejny krok w stronę pożądanej przez przedsiębiorców transparentności procedur.

 

Cyryl Szudra
Manager | Adwokat
cyryl.szudra@olesinski.com

Jakub Trzciński
Junior Associate | Dział prawny
jakub.trzcinski@olesinski.com

Cyryl Szudra

Manager
Adwokat | OW Legal

cyryl.szudra@olesinski.com