Nabycie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym również dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy są użytkownikami wieczystymi będą mieli otwartą drogę do nabycia gruntów, które są przedmiotem użytkowania wieczystego na własność. To za sprawą projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji.

Najnowsza wersja projektu zakłada, że zakup nieruchomości będzie możliwy dopiero po upływie 10 lat od dnia podpisania umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 

Gospodarka nieruchomościami – najważniejsze zmiany

 • postępowanie w sprawie nabycia nieruchomości będzie wszczynane na wniosek użytkownika wieczystego;
 • decyzja o tym, czy określona nieruchomość zostanie sprzedana będzie należeć do wojewodów (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa) lub organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy nieruchomości, które do nich należą);
 • cena nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej ma oscylować pomiędzy dwudziestokrotnością oraz wartości nieruchomości gruntowej ustalonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (20x opłata roczna), a wartością rynkową nieruchomości na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
 • szczegółowa cena będzie ustalona przez właściwy organ oraz użytkownika wieczystego;
 • cena będzie mogła zostać rozłożona na raty;
 • różnica pomiędzy ceną rynkową a ceną sprzedaży ma być pomocą publiczną, a dokładnie pomocą de minimis;
 • w razie przekroczenia limitu pomocy de minimis przez przedsiębiorcę, będzie on musiał dopłacić do ceny nieruchomości;
 • nieruchomość będzie sprzedawana w formie umowy pomiędzy właścicielem gruntu a użytkownikiem wieczystym.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada, że nowelizacja wejdzie w życie już w styczniu 2023 r. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

 

Nabycie gruntu przez przedsiębiorcę

Warto uwzględnić potencjalną możliwość nabycia na własność gruntu w ewentualnych planach na wykorzystanie środków dostępnych w ramach pomocy publicznej. Korzyści z „uwłaszczenia” gruntów będących w użytkowaniu wieczystym to m.in.:

 • brak ryzyka drastycznego podniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • brak związania umownym celem użytkowania wieczystego – na gruncie będzie można rozpocząć dowolną działalność (zgodną z obowiązującymi przepisami w szczególności w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego)
 • możliwość zakupu gruntu po cenie znacznie niższej niż rynkowa

 

Więcej na ten temat na naszym blogu.

Maciej Król

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

maciej.krol@olesinski.com