...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Ministerstwo wyjaśnia, kiedy można wybrać estoński CIT

Przepisy o ryczałcie od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) wciąż budzą wątpliwości. Ministerstwo Finansów rozwiązało ostatnio spór w zakresie możliwości wyboru opodatkowania przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Interpretacja organu kończy pytania o termin na podjęcie decyzji.

 

Termin w przepisach

Estoński CIT to forma opodatkowania pozwalająca podatnikom na odroczenie opodatkowania do momentu wypłaty zysku ze spółki. Z uwagi na niewątpliwe zalety podatkowe cieszy się ona sporym zainteresowaniem.

Jednym z warunków, które muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z opodatkowania estońskim CITem jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ważny jest też termin – trzeba to zrobić do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem.

Opodatkowanie ryczałtem można wybrać również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik:

zamknie księgi rachunkowe,

sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Powyższe przepisy budzą wątpliwość, czy zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem podatnik może złożyć dopiero po zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniu sprawozdania finansowego, czy też może to zrobić zanim dopełni te obowiązki.

Dyrektor KIS, w wydawanych do tej pory interpretacjach, prezentował rozbieżne stanowisko w tej kwestii.

 

Minister Finansów wydał interpretację ogólną

… i wydaje się, że ostatecznie rozwiązał spór.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Z kolei termin na złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem został określony na koniec pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego opodatkowania ryczałtem.

Zdaniem MF termin na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego (wynikający z ustawy o rachunkowości) a termin na złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania estońskim CIT (wynikający z ustawy o CIT), to dwie niezależne od siebie kwestie.

Skoro więc przepisy ustawy o CIT nie wymagają, aby czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego nastąpiły przed złożeniem zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, to nie powinno się nakładać takiego obowiązku na podatników.

Podatnicy decydujący się na wybór estońskiego CIT będą mieli zatem więcej czasu na wykonanie obowiązków rachunkowych i sprawozdawczych.

***

Pełny tekst interpretacji znajduje się tutaj.

Z zainteresowaniem śledzimy interpretacje i orzeczenia, które mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki podatników. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania odnośnie do tej tematyki lub bezpośrednio do estońskiego CIT, zachęcamy do kontaktu.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Daria Kłosowska

Consultant
OW Tax

daria.klosowska@olesinski.com