...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Międzynarodowe warsztaty organizowane przez Fair Trials International i Helsińską Fundację Praw Człowieka

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information
hero-photo

Adwokaci z wrocławskiego biura kancelarii: Mateusz Wilczyński i Salwador Milczanowski uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez Fair Trials Intenational i Helsińską Fundację Praw Człowieka.
Fair Trials jest instytucją podległą Komisji Europejskiej. Jej zadania obejmują m.in. wsparcie legislacji i monitoring jej wdrażania w państwach członkowskich.
W warsztatach wzięli w udział karniści z Polski, Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Obejmowały zajęcia teoretyczne, praktyczne i wymianę doświadczeń obrońców w zakresie stosowania niedawno przyjętych Dyrektyw dotyczących kluczowych gwarancji w procesie karnym.
Jednym z elementów były lokalne panele dyskusyjne. Efektem było m.in. ukonstytuowanie roboczej grupy projektowej przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, której zadaniem będzie praktyczne wsparcie  implementacji ww. Dyrektyw w Polsce. Nasi adwokaci wejdą w skład tej grupy. Pierwsze spotkanie zaplanowano na styczeń 2015 r.
Link do relacji: http://www.fairtrials.org/press/lawyer-training-aims-to-boost-fair-trial-rights-across-eu/