M​aksymalne ceny energii elektrycznej także na I półrocze 2024 r.

Z końcem grudnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej[1]. Przewiduje ona utrzymanie maksymalnej ceny energii dla niektórych odbiorców także w pierwszym półroczu 2024 r.

 

Kto i jak długo może korzystać z zamrożonej ceny energii elektrycznej? 

Nowelizacja utrzymuje maksymalną cenę energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie, czyli w wysokości 693 zł/MWh netto (cena nie zawiera podatku VAT oraz podatku akcyzowego). 

Nowe przepisy zasadniczo nie zmieniają kręgu uprawnionych odbiorców. W dalszym ciągu są to m.in. odbiorcy w gospodarstwach domowych, mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), producenci rolni czy jednostki samorządu terytorialnego.  

Dotychczasowy okres zamrożenia ceny energii elektrycznej, obowiązujący do 31.12.2023 r., został wydłużony o pół roku. Oznacza to, że krąg uprawnionych odbiorców może z niego korzystać do 30.06.2024 r. 

 

Zamrożenie automatyczne w wielu przypadkach 

W przypadku części odbiorców, w szczególności MŚP, ustawa dotychczas przewidywała obowiązek złożenia oświadczenia pozwalającego na korzystanie z maksymalnej ceny energii. Czy nowelizacja przewiduje analogiczne zobowiązanie w 2024 r.? Nie, o ile tacy odbiorcy:  

  • złożyli wcześniej oświadczenie o objęciu ceną maksymalną;  
  • posiadali status odbiorcy uprawnionego na 31.12.2023 r.;  
  • spełniali warunki uznania ich za odbiorcę uprawnionego na 01.01.2024 r. 

W pozostałych przypadkach, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii w 2024 r., konieczne jest złożenie oświadczenia w terminie do 31.01.2024 r.  

 

Czy wydłużenie terminu pomoże przedsiębiorcom? 

To będzie zależeć przede wszystkim od tego, jak kształtować będzie się cena energii w umowie ze sprzedawcą (np. cena sztywna wyższa niż cena maksymalna, cena według notowań giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii). Przykładowo, średnioważona cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego notowana na TGE wyniosła w grudniu 2023 r. 363,87 PLN/MWh2. 

Jednocześnie ustawa wprost wskazuje, że jeśli cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy albo z umowy sprzedaży energii elektrycznej jest niższa niż cena maksymalna, to sprzedawca stosuje w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym niższą cenę. 

W razie pytań dotyczących ustawy zamrażającej ceny energii, zapraszam do kontaktu.  

 

[1] Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com