Korekta odpisu na ZFŚŚ – czas tylko do końca roku

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Wraz z końcem roku minie czas na skorygowanie wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wielu przedsiębiorców w 2020 roku obniżało etaty na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej, co nie pozostanie bez wpływu na funduszową księgowość.

 

Obliczanie wysokości odpisu

Odpis podstawowy stanowi finansowy rdzeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpowiednie ustalenie jego wysokości jest zatem kluczowe dla optymalnego funkcjonowania ZFŚS. Wysokość odpisu uzależniona jest od przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

Wartość podstawy naliczania odpisu podstawowego na ZFŚS pracodawca ustala w dwóch etapach:

  1. w pierwszej kolejności do ustalenia wysokości odpisu określa się przeciętną planowaną liczbę osób zatrudnionych u pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
  2. następnie, pracodawca do końca roku ma obowiązek skorygowania odpisu w oparciu o faktyczną przeciętną liczbę osób zatrudnionych.

 

Stan przeciętnego zatrudnienia przelicza się na pełne etaty. Ze względu na to – obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej będzie miało wpływ na wartość przeciętnej liczby osób zatrudnionych w miesiącach, w których to obniżenie obowiązywało.

 

Różnice w odpisie na ZFŚS

Wynik powyższych obliczeń oddziałuje na uprawnienia i obowiązki pracodawcy. Możliwe jest bowiem, że faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych okaże się wyższa lub niższa, niż pierwotnie planowana, co będzie oznaczać odpowiednio:

  • niedopłatę – wówczas obowiązkiem pracodawcy będzie wyrównanie tej różnicy, tj. dopłacenie odpowiedniej kwoty na rachunek funduszu; albo
  • nadpłatę – w takiej sytuacji pracodawca ma kilka możliwości działania.

 

Tarcza antykryzysowa a ZFŚS

Warto pamiętać, że tarcza antykryzysowa przyniosła dodatkowe zmiany w zasadach funkcjonowania funduszu. Obejmują one m.in. uprawnienie (przy spełnieniu określonych warunków) do zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub do dokonywania odpisu podstawowego na fundusz.

Należy również mieć na względzie, że wysokość odpisu na fundusz może być modyfikowana w regulacjach wewnętrznych pracodawcy.

 

Warto więc do końca roku zweryfikować postanowienia przyjętego u pracodawcy regulaminu ZFŚŚ pod kątem optymalizacji funkcjonowania funduszu w roku 2021. Pozwoli to wykorzystać możliwości, jakie daje ZFŚS, w najkorzystniejszy dla pracodawcy oraz pracowników sposób.

W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Jakub Kowal
Senior Associate | Radca prawny
jakub.kowal@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com