hero-photo

Po raz drugi, wspólnie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, przeprowadziliśmy konsultacje dla przedsiębiorców działających w PSSE. Tematem rozmów z przedstawicielami firm były rozliczenia podatkowe i pomocy publicznej w ramach działalności w SSE oraz PSI. Nasi specjaliści, Jacek Łuczyński, Karol Niemiec oraz Dominik Jędrak rozwiewali wątpliwości i odpowiadali na liczne pytania, które dotyczyły m.in. ustalania wysokości dochodu zwolnionego z podatku, wydzielania dochodu z inwestycji objętej pomocą publiczną, łączenia ulg podatkowych i dotacji czy podatku minimalnego dla przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień podatkowych.

Konsultacje dla inwestorów były kolejnym wspólnym projektem organizowanym z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dziękujemy za zaufanie!